I juni 2007 tillsatte dåvarande infrastrukturministern Åsa Torstensson ett råd för it-politiska frågor, it-rådet. Syftet var att skapa ett forum för diskussioner mellan regeringen och företrädare för näringsliv och andra samhällsområden. En rad namnkunniga personer tog plats i rådet, bland dem Ciscos Patrik Fältström, Göteborgsprofessorn Bo Dahlbom, Ericssons forskningschef Håkan Eriksson och Nicklas Lundblad, numera på Google.

Nu har it-minister Anna-Karin Hatt beslutats sig för att lägga ner it-rådet.

– It-rådets mandat går ut vid årsskiftet och jag har valt att inte förlänga det i den formen som det har nu, säger Anna-Karin Hatt till Computer Sweden.

Beslutet innebär emellertid inte att it-ministern inte tänker ta hjälp av utomstående.

– Så mycket vet jag att jag kommer att vilja ha ett rådgivande organ på mer övergripande och strategisk nivå framöver. Någon uppföljare till it-rådet kommer jag att vilja ha, men exakt hur den kommer att se ut är jag inte klar med ännu, säger Anna-Karin Hatt.


Ericssons forskningschef Håkan Eriksson, professorn Bo Dahlbom och Ciscos Patrik Fältström får inte vara med i it-rådet längre.

Orsaken till att det sittande it-rådet inte får förlängt förtroende är enligt it-ministern det pågående arbetet med att ta fram en digital agenda för Sverige.

– Den rådgivande strukturen som jag ska använda mig ska vara relevant i just det arbetet. Därför har jag velat ta lite tid att fundera på vilka det är jag behöver få samtala med, både personer och rent strukturellt. Jag är i slutändan intresserad av att se resultat och då måste man fundera på vilka mötesplatser vi behöver mellan det offentliga och det privata för att kunna jobba rent konkret när agendan väl finns på plats.

Anna-Karin Hatt öppnar för fler sektorsspecifika forum, liknande det Bredbandsforum som till skillnad från it-rådet fått sitt mandat förlängt.

– Det finns andra områden som inte har den typen av strukturerat arbete, till exempel it och miljö. Där har vi en handlingsplan för grön it, men inget naturligt fora som återkommande följer upp och ser till att saker händer.

Fakta

  • Tillsattes 2007 och har sedan dess sammanträtt 10 gånger, ungefär en gång i kvartalet.
  • Rådet har haft 18 medlemmar, från framför allt näringslivet och universitetsvärlden.
  • Bland ämnena som tagits upp finns upphovsrätt på nätet, den digitala klyftan, försörjningen av it-kompetens samt öppen myndighetsdata.