Desktopvirtualisering är ett hett område som allt fler företag satsar på. Anledningen är enklare administration och lägre kostnader när alla program ligger på centrala servrar i stället för lokalt på pc. Den senaste trenden är att erbjuda detta som en molntjänst, något som Citrix partner Adequata i Strängnäs har börjat göra.

– Den här modellen kan drastiskt sänka kostnaden för våra kunder oavsett om de har några få eller 1 000 användare, säger Adequatas vd Tobias Carlsson.

Först ut i Norden att testa Citrix Xendesktop som en molntjänst är Conscriptor i Mölndal. Företagets affärsidé är att tillhandahålla journalskrivning på entreprenad åt olika sjukvårdsföretag och företaget håller på att växa.

– Vi är under en kraftig expansion så utöver de tekniska kraven vi har måste vi kunna skapa en miljö som vi snabbt kan skala upp utan hela tiden själva behöva ta denna investeringskostnad, säger Henric Carlsson, vd på Conscriptor.

Han berättar att företaget under en längre period utvärderat och testat flera olika produkter, exempelvis Microsofts Terminal Services och VMware som dock alla haft för stora krav på support.

– Det är inte bara ekonomi som styrt vårt val utan främst att lösningen klarar våra höga prestandakrav, säger Henric Carlsson.
Även säkerhet står högt på dagsordningen för ett företag som hanterar så pass känslig information som sjukvårdsjournaler.

– För att klara säkerhetskraven har vi ett separat nät som är isolerat från leverantörens övriga nät samt en egen separerad och kraftfull brandvägg hos Adequata, berättar Henric Carlsson.

Till det har man kopplat en certifikatserver och loggar in mot sina kunder med hjälp av säkerhetsprodukter från RSA.

Exakt hur mycket pengar det går att spara på att hyra it som en molntjänst vill inte de inblandade gå in på. Tobias Carlsson på Adequata uppger dock att denna modell reducerar kostnaden för klienthanteringen med upp till 40 procent.

Fakta

Företagets affärsidé är att fungera som extern läkarsekreterare som levererar utskrivna journaler färdiga att signera av läkaren. Det sker utifrån läkarens röstinspelningar som överförs till Conscriptors servrar. All it köps som en molntjänst där Conscriptor betalar en månadsavgift till Adequata. Conscriptors 90 användare är de första i Norden som använder Citrix Xendesktop som en molntjänst.