1. (NY) ANNA-KARIN HATT It-minister. Hon har fått ett betydligt tydligare och bredare mandat än sin föregångare. Och hon verkar fast besluten att få saker och ting att hända när hon under året sjösätter sin digitala agenda för Sverige.

2 (1) ANETTE HOLM Stockholms it-direktör. Stockholms outsourcingaffär är bland de största som gjorts i offentlig sektor. Anette Holm har många ögon på sig innan hela övergången är tryggt i hamn.

3 (2) MARIE WESTRIN Utvecklingschef med ansvar för Ericssons hela basstationsutveckling samt drift- och underhållssystemet för Ericssons mobilnätsprodukter. En nyckelposition där hon har ansvar för gsm och 3g som är en stor del av företagets globala affärer. Hon håller också i utvecklingen av 4g som öppnar för mobilt bredband med topphastigheter på 150 Mbit/s Hon har 7 100 medarbetare under sig.

4 (38) MALIN FRENNING Chef för bredbandstjänster på Teliasonera och sitter också i koncernledningen. Affärsområdet omsätter 40 miljarder kronor och har 13 000 medarbetare i ett tjugotal länder. Bredbandstrafiken exploderar och öppnar nya möjligheter för Teliasoneras globala fibernät, inte minst för de 900 000 ip-tv-kunderna i Norden och Baltikum.

5 (6) EVA GIDLÖF. Sverigechef på konsultjätten Tieto. Under året som gått har Sverige stått för tillväxten i Tieto, mycket tack vare en starkare krona. I Sverige hade Tieto 2 948 medarbetare den 30 september, en liten minskning från i fjol.

6 (NY) CHARLOTTE BROGREN. Generaldirektör på Vinnova och i den egenskapen förfogar hon över mer än två miljarder kronor i forskningsanslag varje år. It är ett av de områden hon pekat ut som strategiskt.

7 (NY) CECILIA MALMSTRÖM. EU-kommissionär. Hennes ansvar är inrikesfrågor, bland annat asyl- och migrationsfrågor. Hon är också med och driver EUs arbete mot den organiserade brottsligheten – bland annat frågan om hur EU ska bekämpa databrottslighet i form av cyberattacker, ett arbete som avgör hur it-framtiden ser ut.

8 (7) KARIN MARKIDES. Rektor för Chalmers tekniska högskola. Arbetsmarknaden skriker efter it-kompetens. Som rektor för en av landets tyngsta tekniska högskolor har hon en viktig roll när det gäller den framtida kompetensförsörjningen.

9 (12) BIRGITTA KLASÉN. Styrelseproffs. Har målats ut av CIO Sweden som ”en av Sveriges internationella mega-it-chefer”. Hon inledde sin karriär på IBM och efter flera positioner inom sälj, marknad och outsourcing har hon arbetat som cio på Telia, Pharmacia och EADS. Hon sitter även i styrelsen för Assa Abloy, Acando, IFS och Bisnode.

10 (46) CECILIA FAHLBERG. Förbundsordförande för fackförbundet Unionen. Hon ansvarar för omkring 30 000 it-medlemmar och driver deras frågor. Det har betydelse i företag och organisationer runt hela Sverige. Det väger allt tyngre i takt med att kompetensbristen blir mer akut.

11 (39) SARA ÖHRVALL. Chef för Bonnier Research & Development och medlem i koncernledningen. En av dem som leder den digitala omvandling som kan avgöra tidningsbranschens framtid. Har sett till att Bonnier ligger i framkant när det gäller Ipadlanseringar för magasin och tidningar. Nu gäller det att göra det lönsamt.

12 (NY) MONIKA KRAFT. It- och kommunikationsdirektör på Region Skåne som också sitter i landstingsledningen. Ansvarig för outsourcingen av den operativa it-driften – ett av de absolut största avtalen i offenlig sektor med ett uppskattat värde av mellan 400 och 500 miljoner kronor årligen.

13 (NY) EVA ELMSTEDT. Vice vd för Customer Support på Ericsson. Hon har ansvar för den globala supporten för hela Ericssons produktportfölj – från gsm, 3g och 4g till ip-teknik och mobila tjänster. Under sig har hon 5 000 personer som ser till att operatörskundernas tjänster till över två miljarder abonnenter över världen fungerar. Sitter även i styrelserna för Addtech och Proact.

14 (13) ULRIKA STEG. Chef för Mobilitetstjänster Sverige på Teliasonera. Hon leder en av telejättens högst profilerade och mest imageskapande affärer i Sverige. Teliasonera var först ut i Sverige med 4g och räknar med att ha det på 228 orter under nästa år. Nu slåss konkurrenterna om vem som kan erbjuda den bästa mobila internetaccessen för att möta den nästan omättliga efterfrågan på bandbredd.

15 (10) KARIN JOHANSSON. Statssekreterare på socialdepartementet. Beskrivs ofta som den som planerat och drivit på de senaste årens initiativ inom it i vården. Arbetade tidigare som Microsofts försäljningsdirektör med ansvar för offentlig sektor. Nu får hon dock konkurrens – och stöd – av en it-minister som också har vård-it på agendan.

16 (NY) ELSE-MARIE ÖSTLING. Chef för den nya it-organisationen på Skatteverket från årsskiftet. Hon får ansvar både för it-produktionen och it- och utvecklingsstaben som slås ihop. Hon tar också plats i verkets ledning. En tung position på en myndighet som hanterar enorma transaktionsströmmar och samtidigt också är ledande i att utveckla den svenska e-förvaltningen.

17 (8) ÅSA SUNDBERG. Ordförande i Teracom, partner i Provider Venture Partner, styrelseledamot i Fox Technologies, Mobilaris, The Cloud Networks, Aspiro and Almi Invest Investeringskommitté.

18 (9) YVONNE ANDERSSON. Chef för IBMs outsorcingverksamhet i Sverige, vilket ger henne en strategisk nyckelroll. Hennes titel är Strategic Outsourcing Country Executive och hon har flera tusen personer under sig. Har tidigare haft en rad chefsjobb inom IBM både i Sverige och utomlands.

19 (14) STINA HONKAMAA. Sverigechef på Google. Inte ett så stort företag i Sverige, men hon representerar ju en världsdominant. Google har runt 60 anställda på Sverigekontoret, ungefär hälften ingenjörer, resten är försäljning, marknad, pr och enterprise.

20 (16) ANNIKA STEN PÄRSON. Försäljnings- och marknadsdirektör på Com Hem. Ansvarar för försäljning, marknad och produktutveckling på Sveriges största kabel-tv-bolag där hon även sitter i företagsledningen. Com Hem når ut till över 1,7 miljoner hushåll med sina telefoni-, tv- och bredbandstjänster.

21 (17) LISELOTTE JANSSON. Sverige-vd på Sas Institute. Rötterna i Wallenbergsfären och ett stort kontaktnät i de svenska storföretagen gör hennes position stark. Den amerikanska beslutsstödsjätten Sas Institute har stark vind i seglen i Sverige.

22 (11) ANNA PHILIPSON. Ansvarig för en nybildad affärsutvecklingsenhet inom Teliasoneras affärsområde Bredbandstjänster från årsskiftet och kommer att arbeta direkt under koncernens högsta bredbandschef Malin Frenning. Hennes avdelning ansvarar för att driva kundtillväxt och en mer gemensam förändringsagenda över alla marknader.

23 (19) KARI FORSÉN. Vd på Steria i Sverige. Konsultjätten har ungefär 18 000 anställda i världen och ett hundratal i Sverige. Har varit aktiv i branschdebatterna kring bland annat offshoring, grön it och även utbildningsfrågor.

24 (NY) BRIT STAKSTON. Mediestrateg på pr-byrån JMW Kommunikation med passion för sociala medier. I takt med att de sociala medierna blir ett allt viktigare strategiskt redskap för företagen ökar tyngden hos dem som säljer in dem. Och hon är en av de mest välkända förespråkarna.

25 (NY) ANETTE SCHEIBE. Chef för Stiftelsen Electrum och Kista Science City. Leder både den operativa och den strategiska delen och har ansvar för att Kista utvecklas så att det kan fortsätta ligga i den absoluta toppen bland världens innovativa it-kluster.

26 (15) ISOBEL HADLEY-KAMPTZ. Skribent och bloggare. En av landets tongivande opinionsbildare kring integritetsfrågor och ett fritt internet.

27 (20) JANE WALERUD. Affärsängel och tidigare affärsområdschef på Tobii Technology. Förutom i Tobii har hon de senaste tio åren varit, och är, involverad i Bluetail (såldes till Nortel för 1,5 miljarder kronor 2000), Lensway, Klarna och Midsummer. Hon har ett mycket omfattande internationellt kontaktnät.

28 (23) INGRID NORDMARK. Utvecklingschef på Ericsson för nyckelområdet 4g som öppnar för mobilt bredband med topphastigheter på 150 Mbit/s. Hon ansvarar för drygt 1 000 anställda i Sverige, Kanada och Kina.

29 (24) KRISTINA ASKSTEDT. Affärs- och marknadsdirektör på svenska Microsoft. Sitter också med i den svenska ledningsgruppen. Hon har ansvaret att samordna den totala försäljningen vilket gör hennes jobb till ett av de tyngsta i den svenska organisationen.

30 (28) LEA BAJC. Investment Manager på Northzone Ventures. Northzone är Nordens ledande riskkapitalbolag inom it och har finansierat bolag som Spotify, Pricerunner och Episerver. Har tidigare arbetat på Morgan Stanley och studerat bland annat vid Harvard.

31 (29) GUNILLA GLASARE. Chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL som bland annat har hand om it-utvecklingen i kommunerna. Kommunernas deltagande är avgörande för framtidens e-förvaltning och där har SKL en nyckelroll.

32 (47) LENA HÄGGLÖF. Chef för enheten för it-politik på näringsdepartementet. En doldis som har en stark tjänstemannaposition. Nominerades till Guldmusen under året för att hon ”spelade en huvudroll när It-Sverige sattes på kartan under Sveriges EU-ordförandeskap”.

33 (30) ANNE-MARIE EKLUND LÖWINDER. Kvalitets- och säkerhetschef på Stiftelsen för internetinfrastruktur. En av Sveriges mest inflytelserika säkerhetsexperter inom it- och internetinfrastruktur både på hemmaplan och internationellt. Sitter även med i styrelsen för Isoc-SE och Swedish Network Users’ Society, Snus.

34(31) ANNE-MARIE FRANSSON. Förbundsdirektör på IT & Telekomföretagen inom Almega med närmare 1 000 medlemsföretag. Sitter dessutom i regeringens it-råd. Som branschföreträdare arbetar hon med sådant som att locka unga till it och är också arbetsgivarens part i avtalsrörelsen.

35 (NY) SARA MAZUR. Chef för systemledningen på affärsområdet Networks på Ericsson. Har övergripande forsknings- och utvecklingsansvar för samtliga utvecklingsenheter inom affärsområdet. Har runt 400 personer under sig i organisationen.

36 (32) HELENA NORDMAN-KNUTSSON. Telekomanalytiker på Öhmans. En av de mest framträdande telekomanalytikerna och har stenkoll på Ericsson och Nokia.

37 (33) GUNNEL DUVEBLAD. Styrelselproffs med uppdrag för bland andra Posten, HiQ, Sweco och Banqit. Med sina många år på IBM och fyra år som vd för EDS Norra Europa i ryggen har hon ett it-perspektiv med sig även till företag utanför branschen.

38 (34) CATHARINA HEDBORG. Produkt- och marknadsdirektör för den svenska verksamheten på danska TDC. Hon har ansvaret för produkt- och tjänsteutveckling, marknadsföring, kommunikationsavdelningen samt kvalitets- och miljö-frågor. TDC har cirka 1 000 anställda i Sverige och omsätter drygt 2,5 miljarder kronor.

39 (NY) SARA ARILDSSON. Chef för IBMs mjukvarudivision i Sverige med 700 personer. Hon ska ta upp kampen mot Google och Microsoft om småföretagen och få dem att välja produkter som Lotus Notes och Domino.

40 (36) YLVA HAMBRAEUS BJÖRLING. Vd på Apotekens Service som är det gemensamma navet på den avreglerade apoteksmarknaden. Ansvarar för att receptregistret, läkemedelsförteckningen och högkostnadsdatabasen är tillgängliga för alla aktörer. Var tidigare vd på branschorganisationen IT-Företagen.

41 (40) MARIE YGGE. Chef för storkundsförsäljningen på Microsoft sedan 2005 och sitter också i den svenska ledningsgruppen. Riktig it-veteran med 20 år på IBM, där hon också har haft höga chefsbefattningar, bakom sig.

42 (NY) PIA GRUVÖ. Chef på avdelningen för krypto och it-säkerhet på militära underrättelse- och säkerhetstjänsten på Försvarsmakten. Matematiker och kryptolog som tidigare arbetat på FRA. Ansvarig för att kravställa och godkänna krypton som används för att skydda bland annat regeringskansliet, samtliga ambassader, försvarsmakten och säkerhetspolisen.

43 (35) ELIZA ROSZOWSKA-ÖBERG. Riksdagsledamot för Moderaterna. Hennes politiska inflytande är begränsat, men hon brinner för it-politik och av hennes 45 motioner är de flesta it-relaterade. Gör flitigt sin röst hörd både på en blogg och på Twitter.

44 (NY) KRISTINA WIKTANDER BROMAN. Landschef för HPs pc-division i Sverige och sitter också i den svenska ledningsgruppen. HP är den största pc-leverantören med ungefär en tredjedel av den svenska marknaden.

45 (43) KRISTINA HÖÖK. Professor i interaktionen mellan människa och maskin på Stockholms universitet som också sitter med i regeringens it-råd. Hennes forskning är framtidsinriktad och handlar om hur datatekniken påverkar – och påverkas av – människans liv och våra kroppar.

46 (44) LENA TRESCHOW TORELL. Styrelseproffs och Ingenjörsvetenskapsakademiens preses (ordförande). Dessutom sitter hon i styrelsen för bland andra Investor, SKF, Saab, ÅF, Micronic och Dagens Industri. Hon agiterar gärna för teknikens roll i samhället – och gör det med tyngd.

47 (NY) CHRISTINA VON DORRIEN. Vd för det experimentella it-forskningsinstitutet Interacitve Institute. Hon kopplar ihop institutets innovation där design, medier och it kombineras med forskningsprojekt och strategiska initiativ i akademi och näringsliv.

48 (NY) MARITA LJUNG. Statssekreterare hos it-ministern och ordförande för den statssekreterargrupp som samordnar regeringskansliets arbete med e-förvaltning. Förslagen från e-delegationen landar hos hennes grupp.

49 (48) MIA IRBORG. Vd på Office IT Partner, en rikstäckande franchiseorganisation med 400 konsulter på 33 orter.

50 (41) DÉSIRÉE LILJEVALL. Riksdagsledamot och it-politisk talesman för socialdemokraterna. Har ett stort engagemang även om hennes möjligheter till inflytande avtar i takt med partiets vikande opinionssiffror.

Läs också: 

Fakta

  • På Computer Swedens lista finns kvinnor med makt i företag eller organisationer med verksamhet i Sverige. Med makt avses inflytande över och påverkan på affärer, teknisk utveckling, regleringar politik och/eller opinion.
  • Listan är framåtblickande – att vara på väg in på en tung post väger därför tyngre än att vara på väg att lämna en tung post.
  • Vi har samlat in tips på inflytelserika kvinnor från många håll.
  • Juryn består av representanter från Computer Swedens redaktion.