Förkonfigurerat innebär helt enkelt att it-lösningar kräver mindre konfiguration hos kunden. Applikationer paketeras med övriga komponenter som behövs, till exempel servrar och virtuella maskiner, för enkel installation. Det är redan vid leverans säkerställt att de olika komponenterna fungerar med varandra. Det krävs inte lika mycket arbete med inställningar som när applikationer köps separat och installeras hos kunden.

Det är naturligtvis fullkomligt självklart att det är så det ska gå till. Om utvecklingen fortsätter kan kunderna köpa it-produkter som faktiskt fungerar direkt. Kors i taket.

Även skrivbordsvirtualisering syftar till att minska mängden handpåläggning hos kunden. I stället för att en stackars it-tekniker springer runt och patchar varje pc på företaget så lägger man upp en konfiguration på en server som automatiskt trycks ut till varje användare. Exemplen på rationalisering är flera, det gemensamma för dem är att det kommer att krävas mindre arbete med att få it att fungera.

Så långt är allt väl, men vad händer med it-personalen vars arbetsinsatser inte längre behövs? Drömscenariot är att de frigörs för mer kreativa och inkomstbringande aktiviteter, men så lär det långt i från alltid bli. Räkna med färre arbetstillfällen för administratörer och tekniker inom it under de kommande åren.

För företag som satsar hårt på molnet och outsourcing gäller samma sak, troligtvis i ännu högre utsträckning. I stället för tekniker behöver man beställare. I stället för administratörer behövs processansvariga med affärstänk i sitt dna. Om alla förhoppningar om smartare it slår in förändras it-yrket i grunden, från teknik till affärer.

Två brasklappar, dock:

För det första är det sällan enkelt att genomföra stora förändringar, så räkna med fortsatt strul som ställer krav på teknisk expertis, åtminstone under en övergångsperiod.

För det andra måste även beställare och affärsutvecklare förstå teknik för att kunna dra full nytta av den.

Utvecklingen går entydigt mot krav på bredare kompetens som innefattar både teknik och affärstänk.