Det råder rena vilda västern i flera av Stockholms kranskommuner där bredbandsleverantörer just nu slåss om att att fiberansluta villahushåll.

Nu har de statliga rot-avdragen seglat upp som en ny konkurrensfaktor mellan operatörerna. Teliasonera och fibernätleverantören Svensk Infrastruktur befinner sig på kolissionskurs om hur stora rot-avdrag man egentligen lovar ut till villakunderna.

De båda företagen slåss om samma villakunder i åtminstone tre Stockholmskommuner; Täby, Nacka och Danderyd. Teliasonera säger till sina villakunder att de kan räkna med rot-avdrag på runt 1 000 kronor om de ansluter sig till deras fiber. Men Svensk Infrastruktur säger till sina villakunder att rot-avdraget blir mellan 8 000 och 12 000 kronor om man ansluter sig till deras nät.

– Självklart blir kunderna blir konfunderade. De undrar varför vi säger att man kan dra av bara 1 000 kronor, när en annan leverantör samtidigt säger att man dra av 8 000 till 12 000 kronor. Det klart att det skapar förvirring, säger Stefan Trampus, chef för Telias bredbandstjänster.

Han ifrågasätter konkurrentens priser och säger att Teliasonera nu skrivit till Skatteverket och begärt ett klarläggande om hur reglerna för rot-avdrag egentligen ska tolkas.

En återhållande faktor för de villahushåll som vill ha fiberbredband är de relativt höga kostnaderna för att ansluta sig till bredbandsleverantörernas stamnät. Kostnaden för att gräva ner en fiber på egna tomten – från villan fram till leverantörens kopplingspunkt i gatan utanför tomtgränsen – kan gå lös på runt 20 000-30 000 kronor.

Hittills har det funnits en dominerande metod att sänka den kostnaden. Den som varit beredd att binda upp sig till en viss bredbandsoperatörs tjänsteutbud under ett antal år har i många fall kunnat få fibern nedgrävd på tomten för ett väsentligt lägre pris.

Men nu används även rot-avdraget som ett sätt trycka ner priset för den sista fibersnutten in på villaägarnas tomt. Reglerna säger att man får dra av 50 procent av arbetskostnaden för gräva ner fibern på den egna tomten. Däremot får man inte göra rot-avdrag för kostnader för exempelvis grävmaskiner och material, enligt Pia Blank Thörnroos, rot-avdragsspecialist på Skatteverket.

Det är framför allt när det gäller arbetskostnaden som Teliasonera och Svensk Infrastruktur skiljer sig åt.

Teliasonera tar mellan 22 000 och 27 000 kronor att gräva ner fibern på villaägarens tomt, beroende på terräng- och kanalisationsförhållanden, enligt Stefan Trampus. Oftast handlar det om en man och en grävskopa som gräver ner fibern ganska snabbt. Maskinkostnaden blir då den stora delen, medan arbetskostnaden är mindre del av totalkostnaden. Därför blir rot-avdraget lågt.

– Vi stöder oss på bedömningar från Skanova som utför fibernedgrävningarna åt oss, säger Stefan Trampus.

Svensk Infrastruktur kör med fastprismodeller där det kostar mellan 16 500 och 31 000 kronor att få fibern nedgrävd, beroende på terrängförhållanden. Men här uppges en väldigt mycket högre andel vara arbetskostnad, mellan 16 000 och 24 000 kronor. Då blir rot-avdraget mycket högre.

Lars Nelson på Svensk Infrastruktur uppger att det beror på att man ofta har flera personer som gräver ner fibern upp till 45 meter på villatomterna för hand. Utan att använda grävmaskiner.

– Vi handgräver upp till 45 meter på kundens tomt, lägger ner tomrör, återställer alltsammans och blåser igenom fibern. Arbetskostnaden redovisar vi klart och öppet, säger han.

Företagets vd Torgny Nyström uppger att man hittills fiberanslutit 1 500 villor med rot-avdrag.

– Vi följer Skatteverkets regler för rot-avdrag, säger han.

Pia Blank Thörnroos säger att Skatteverket i efterhand kommer att göra kontroller av utbetalda rot-avdrag för fiber till villor.

– Vi gör ju rätt många sådana efterkontroller och det här är en bransch som det finns anledning att titta på.

Hon har bara ett råd till villaägare som ställer sig frågande till hur de ska förhålla sig till fiberleverantörernas vitt skilda rot-avdragsutfästelser.

– Som kund bör du alltid fråga hur stor del av priset som är maskinkostnad som man inte får göra rot-avdrag för. Kunden har ju också ett ansvar här eftersom man skriver under på heder och samvete att rot-avdraget enbart gäller arbetskostnader, säger Pia Blank Thörnroos.

Fakta

Svensk Infrastruktur är ett relativt nystartad aktör som hittills fiberanslutit 1 500 villahushåll i Stockholmsområdet. Företaget är idag verksamma i Österåker, Täby, Nacka, Upplands Väsby och Danderyd.
Svensk Infrastruktur är till skillnad från Teliasonera inte en bredbandsoperatör med egna bredbandstjänster. Företaget har istället slutit avtal med ett antal kommunikationsoperatörer som i sin tur tillhandahåller ett flertal bredbandsoperatörers utbud till de villaägare som ansluter sig till fibernätet.