Inte bara EU, utan också i princip samtliga stora mobiltillverkare kom redan 2009 överens om att arbeta för att få fram standardiserade mobilladdare som kan användas för alla mobiler, oavsett märke och modell.

Nu lägger de båda EU-anknytna standardiseringsorganen European Telecommunications Standard Institute, Etsi, och European Committee for Electrotechnical Standardization fram sin tekniska specifikation för hur den gemensamma mobilladdaren bör se ut.

Laddaren använder micro-usb-kontakt, som redan är vanlig i nya mobiler.

EU hoppas att den nya specifikationen ska antas som global standard för mobilladdare.

– Nu är det upp till mobiltillverkarna att leva upp till gjorda utfästelser och lansera produkter som följer standarden. Den nya laddaren kommer att göra livet lättare för konsumenter, minska mängden elektronikavfall och också bli en lönsam affär för mobilindustrin, säger EU:s industrikommissionär Antonio Tajani till IDG News.

Rättelse: Tidigare uppgavs att standarden bygger på mini-usb. Korrekt är micro-usb.