SVT har använt Polopoly som publiceringsplattform i nästan tio år. Nu väljer public service-bolaget att gå över till Escenic, som ägs av företaget Vizrt, för SVT.se och SVT Play. Därmed står det klart att ännu en högprofilerad kund överger det svenskutvecklade systemet. Samtidigt går Polopoly, tidigare ett separat helsvenskt bolag, upp allt mer i ägarföretaget Atex.

Även Polopolys äldsta kund Bonnier håller på att migrera flera av sina sajter, med DN.se i spetsen, från Polopoly till Episerver. Bonnierägda TV4 använder Polopoly för sin webb, men minskar, enligt uppgifter till Computer Sweden, användandet allt mer.

SVT har använt version 8 av Polopoly till sina sajter sedan 2002. Enligt Frank Hoffsummer, teknisk chef på SVTi, har det hänt mycket på marknaden för webbpubliceringssystem sedan Polopoly version 8 släpptes.

– Det var dags att uppdatera till ett modernare system med modernare arkitektur.

Men istället för att satsa på den senaste versionen av Polopoly, valde de att göra en omfattande upphandling.

– Det var Escenic som uppfyllde våra krav bäst, säger han, och tillägger att de lade stor vikt vid användarvänligheten.

Nu påbörjar SVT migreringen, som innefattar en mängd olika redaktioner i landet. Frank Hoffsummer räknar med att migreringen kommer att pågå under minst hela 2011.

Gustaf Sahlman, vd på Polopoly, ser Bonniers och SVTs byten som enskilda händelser och inte en trend.

– Båda har varit kunder under väldigt lång tid och ibland vill man kanske se om gräset är grönare på andra sidan. Men vi har varit stora på den svenska mediemarknaden under många år och har för avsikt att fortsätta vara det, säger han, och uppger samtidigt att de växer på marknader som USA och Asien.

I april 2008 såldes Polopoly till engelska Atex. När version 10 släpps i dagarna märks det att den ägs av Atex, enligt Gustaf Sahlman.

– Vi kommer att ha en mer harmoniserad färgsättning mellan Atex produkter, så det känns tydligare att den ingår i en familj av produkter. Över tid kommer systemet gå över till att heta Atex Polopoly, säger han.