Amerikanska Flextronics har beslutat stänga den fabrik i Visby som företaget 1999 tog över från Ericsson. Nedläggningen beräknas vara klar före årsskiftet och innebär att 165 personer plus ett antal visstidsanställda blir utan arbete.

Det är inte första gången som gotlänningarna drabbas av neddragningar vid fabriken som i sin glans dagar haft upp till 1 400 anställda.

- Vi har ju haft det här racet fem gånger förut, men nu är det värre. Det slår hårt också på kommunen, säger Johnny
Lindqvist, ledamot i metallklubbens styrelse på fabriken.

Ingen överraskning
Beskedet om nedläggning kommer visserligen inte som en överraskning, fackklubbarna informerades redan för ett par veckor sedan. Men det kommer olyckligt. In i det sista har förhoppningar funnits om att Ericsson skulle förlägga reparation av företagets radiobasstationer till Visby-fabriken, planer som nu alltså ser ut att gå om intet. Dessutom har Ericsson ställt sig negativa till, av Flextronics, presenterade planer på flytt av tillverkning av dxu:er, en komponent i radiobasstationerna, till Polen. Ericsson har på senare tid fått stora ordrar på radiobasstationer och uppges därför ha velat behålla tillverkningen i Sverige.

Hög radiokompetens
Radiokompetensen i Visby anses vara hög och uppgavs då Flextronics köpte fabriken vara ett av skälen till förvärvet. Skälet till nedläggningen torde därför vara av ekonomisk karaktär. Men att det skulle vara lönsamt att flytta tillverkning utomlands betvivlas av de anställda.

- Min åsikt är att det inte är lönsamt att flytta produktion om den inte pågår i minst fem år, på grund av flyttkostnader
och de mycket små marginalerna vid tillverkninng, säger Magnus Karlsson, is-ansvarig vid Visbyfabrikens it-avdelning.

Litet hopp
Något litet hopp för gotlänningarna synes ändå finnas. Källor uppger till CS att ett antal mindre företag har uttryckt intresse för tillverkning i Visby-fabriken. Med Flextronics ur bilden är det upp till intressenterna att själva lösa de frågor som uppstår i och med nedläggningen.