I februari får Qbranchs kunder tillgång till den helt nyrenoverade portalen Qnet. Den är byggd kring Ciscos nya satsning Unified Computing System, ett paket för integrerad kommunikation där det även ingår servrar, växlar och lagringskomponenter.

Anders Harling, affärsschef på infrastruktur- och it-driftföretaget Qbranch, beskriver Qnet som en självserviceportal där kunderna kan lägga till nya servrar efter behov.

– Vi får ett helt automatiskt flöde där kunderna kan beställa färdigkonfigurerade och patchade maskiner med full funktionalitet.

Kunderna kan beställa fysiska och virtuella servrar och lagring i ett molnbaserat system och sedan betalar månadsavgifter för tjänsterna.

Qbranchs portal har utvecklats kring Microsofts Sharepoint och Biztalk.

– Virtualisering är en förutsättning för att bygga dynamiska datacenter med kundportal, automatisering, provisionering och så vidare, säger Tommy Flink, Microsofts expert på virtualisering.