Beslutsstöd genomgår en mobil revolution, spår Gartner. Enligt analysföretaget kommer 33 procent av alla funktioner för beslutsstöd att finnas tillgängligt och användas i handburna apparater, som mobiler och surfplattor om två år.

– Beslutsstödet utvecklas bort från vara ägt av it-avdelningen och vara byggt för att bara skapa rapporter. Därmed sker en fullständig omvandling i hur beslutsfattande äger rum i många organisationer, säger Neil Chandler, som är analytiker på Gartner till IDG News.

Trenden går mot att operativt beslutsstöd, avsett att användas i den dagliga verksamheten, allt oftare används i mobilerna. Några exempel är löpande säljstöd, logistikinformation och analyser för att följa upp snabbt föränderliga nyckeltal.

Samtidigt gör sociala nätverk sitt intåg. Gartner spår att 2013 kommer 15 procent av alla beslutsstödsinstallationer att kombinera beslutsstöd med mjukvara för samarbete och sociala nätverk, till en enhetlig plattform för beslutsfattande.

För att kunna göra snabbare analyser ändrar många företaget sina stödsystem. Allt fler företag kopplar sig förbi informationslagren och kör istället minnesbaserad bearbetning, direkt i datorernas internminne. Gartner spår att närmare en tredjedel, 30 procent av all mjukvara för beslutsstöd, år 2014, utnyttjar sig av minnesbaserad bearbetning. Bland annat eftersom detta ökar skalbarheten och medför att analyserna kan utföras snabbare.

Fakta

För it-avdelningen innebär utvecklingen mot en ökad andel mobilt beslutsstöd att nya frågor måste ställas kring vilken typ av beslutsstöd som ska köpas in och vilka sorters analyser som ska prioriteras.

För att de mobila beslutsstödssystemen ska få effekt krävs att företagen inte bara ändrar tekniken, utan även organisation, kultur och sätt att göra affärer.

Enligt analysföretaget måste företagen omvärdera hur beslutsstödssystemen köps in och installeras. Vidare behöver företagen arbeta mer med hur informationen i systemen påverkar företagens beslutsfattande.