Den fria encyclopedin, som Wikipedia kallar sig, fyller tio år i veckan. Sajten förblir sin tradition om öppenhet trogen, även under firandet. Besökare inbjuds till mängder av festligheter världen över. Den officiella högtidsdagen är lördagen den 15 januari, men flera evenemang startar redan i veckan, i Stockholm bland annat på Hornstulls Strand och på Stadsbiblioteket. Där lockas med bland annat föreläsningar, paneldebatter och tårta.

Sajten startades av entreprenören Jimmy Wales. Under sina tio år har onlinencyclopedin växt till en av tungviktarna på internet. Under sina tio år har Wikipedia ändrat hur information på internet skapas och delas. Modellen har från början varit att ge tillgång till mängder av information och alla kan redigera artiklarna direkt på webben. Sedan starten har Wikipedia vägrat att ha annonser, utan har förlitat sig på frivilliga bidrag, nyligen med donationer på 16 miljoner dollar.

Sajten har i dagsläget fler än 17 miljoner artiklar, varav över 3,5 miljoner är på engelska.

Framgången har inte skett utan strider. Även om målet har varit att låta användare redigera de flesta artiklarna, så har kontroversiella sidor behövt skyddas från öppen redigering. Ett antal skandaler har det hunnit bli också. Representanter från enskilda företag har gått in och ändrat uppgifter till de egna företagens fördel, ibland utan att ens ha det omnämnda företaget bakom sig.

Kontroverserna döljs inte på sajten. Wikipedia beskriver sig själv som neutralt, men ibland även kritiserat för sina systematiska tendenser och brist på konsekvens, där enighet ibland har betonats till nackdel för vetenskaplig tyngd i den ständigt pågående redigeringen.

Wikipedia kan samtidigt hänvisa till en undersökning från den vetenskapliga tidsskriften Nature. Där jämförs sajten med storverket Encyclopædia Britannica, som uppges ha ungefär lika hög andel allvarliga fel.

Fakta

  • En sida med namnet Ten.wikipedia.org har startats. Där kan användarna organisera och delta i olika typer av högtidligheter, och nya händelser aviseras varje dag.
  • I Stockholm startar firandet redan under torsdagen på Hornstulls Strand. På den officiella högtidsdagen, lördagen den 15 januari, sker festligheter på Stockholms stadsbibliotek.
  • Se även http://hornstullstrand.se/2011/01/wikipedia-fyller-10-ar/ och www.biblioteket.stockholm.se/.