De tre webbgiganterna deltar i det första globala testet av ipv6, alltså den kommande uppgraderingen från dagens internetprotokoll ipv4. Initiativet har kommit från branschorganisationen Internet Society.

Under testet, som har namnet World IPv6 Day, körs ipv6 i ursprungsläge, native mode, på företagens webbplatser.

– Det blir ett spännande tillfälle att ta ipv6 på en testresa och prova det under 24 timmar, säger Leslie Daigle, chefstekniker på Internet Society, till IDG News.

Ipv6 är en nödvändig uppgradering eftersom ip-adresserna på internet är på väg att ta slut för det 30 år gamla ipv4-protokollet (se faktarutan).

Testet blir en prövning för Google och Facebook, som fram till nu har stött det nya protokollet med separata, dedikerade adresser, inte som en del av sina normala trafikströmmar.

För att delta måste företagen åta sig att köra ipv6 parallellt med ipv4, utan några genvägar, alltså utan så kallad vitlistning. Google planerar att köra ipv6 på sina större sajter, inklusive Google.com och Youtube.com, före testdagen.

– Organisationerna åtar sig att ge full ipv6-åtkomst, utan vitlistning eller andra former av förenklingar. Alla som kör ipv6 ska kunna nå företagens sajter den dagen, säger Leslie Daigle.

Initiativet sker efter att den amerikanska militären gått ut med att den avser att testa sina leverantörers förmåga att hantera ipv6 på allmänt tillgängliga webbplatser. Därefter har den amerikanska myndigheten Office of Management and Budget ställt krav på att myndighetssajter ska stöda både ipv4 och ipv6 senast under hösten 2012.

Internet Society hoppas att World IPv6 Day får effekt på innehållsleverantörer, operatörer, hårdvarutillverkare och mjukvaruföretag så att de övergår till ipv6 så snart som möjligt.

– När antalet ipv4-adresser tar slut blir ipv6 högsta prioritet för alla företag som är beroende av nätverk. Testet är ett viktigt steg för att visa att ipv6 fungerar och är en genomförbar teknik, säger Leslie Daigle.

Fakta

  • Testet sker den 8 juni och ett flertal leverantörer, inklusive innehållsleverantörer som Akamai och Limelight, är inblandade.
  • Enligt experter tar poolen av lediga ipv4-adresser slut inom några veckor.
  • Ipv6 använder 128-bitars adresshantering och kan stöda ett från dagens perspektiv närmast oändligt antal adresser, närmare bestämt 2 upphöjt till 128.
  • Testet väntas ge en uppgång i ipv6-trafik över hela internet. I dag står ipv6 för mindre än en tjugondels procent av all internettrafik, enligt Arbor Networks.
  • En fråga är om ipv6 klarar de höga kraven på prestanda för att hantera sajter med mycket hög trafik.
  • Enligt Internet Society riskerar en minoritet av internetanvändarna, 0,05 procent, att drabbas av långsammare trafik eller att få problem med att nå vissa sajter under testdagarna.