Nintendos Wii och nu senast Microsofts Kinect lär oss att styra en dator med hela kroppen. Avancerade kameror och sensorer läser av gester och rörelser och datorn tolkar dem som instruktioner.

Det är inte bara spel.

Ett europeiskt forskningsprojekt med det egendomliga namnet Miauce vill ge övervakningskameror liknande förmågor, berättar ICT Results.

Datorer ska lära sig att tolka människornas mer eller mindre medvetna kroppsspråk.

Projektledaren, professor Chaabane Djeraba vid det franska forskningsinstitutet CNRS i Lille, som citeras av ICT, nämner tre områden där kroppsspråksigenkänning kan bli användbart:

1. Övervakning av allmänna platser.

2. Studium av kundbeteende i butiker,

3. Blickbeteendestudier.

Alla tre kan förstås väcka betänkligheter med tanke på den ökande övervakningen. Men Chaabane Djeraba ser övervakningen av allmänna platser främst som en tjänst. Han nämner möjligheten att upptäcka sådant som att någon har ramlat i en rulltrappa.

Tekniskt är det en transformation i flera led från bildpunkterna som uppfångas av kameran till en tolkning som kan återberättas i ord.

– Vi extraherar information från video, säger han.

I det första ledet delas bilden in i former, rörelser och flöden.

I ett andra led analyseras detta för att ge mått på antalet människor, hur trångt det är, hur snabbt de rör sig och åt vilket håll.

Det tredje och högsta ledet går ut på att upptäcka avvikelser, till exempel att någon har ramlat omkull.

Andra och tredje ledet innebär så kallad semantisk tolkning av informationen. Ett datorprogram ska kunna beskriva vad kameran ser på ett sätt som påminner om hur en människa skulle göra det.

Rulltrappor på allmän plats har ofta redan kameraövervakning för att man ska kunna upptäcka olyckor, men det förutsätter ständig mänsklig tillsyn. Människor är inte alltid så alerta.

Miauceprojektet samarbetar med tillverkare av rulltrappor för att få fram kameror som själva kan trycka på stoppknappen ifall någon ramlar omkull.

Ett annat forskningsområde är kundbeteende.

– Vi vill kunna analysera hur folk rör sig i en butik. Hur de beter sig, till exempel vad de tittar på, säger Chaabane Djeraba.

En del av projektet handlar om hur människor beter sig utanför butikerna. Vilka skyltfönster får förbipasserande att stanna till? En människoräknare ska kunna tala om hur många procent av de förbipasserande som tittar i skyltfönstret, och även vilken del av skyltfönstret de tittar på.

När de väl har gått in i butiken, vad gör de då? Chaabane Djeraba talar om en ”värmekarta” över hur kunderna rör sig i en butik. Var är det trångt, var är det glest?

Vet man det kan man göra bedömningar av ifall vissa varor är ointressanta, eller kanske att det är dags att möblera om.

Kundbeteendestudierna påminner om hur pressforskningen undersöker vad läsarna faktiskt läser på en tidningssida.

Så kallad blickbeteendestudier gör det möjligt att följa en försökspersons blick sekund för sekund, eller snarare millisekund för millisekund.

Hittills finns det inget sätt att göra detta utom med särskild utrustning och försökspersoner som är medvetna om vad som pågår.

Miauce arbetar på att tillämpa metoden på interaktiva tv-program på internet. De flesta nyare datorer har ju en inbyggd webbkamera riktad mot användaren, och med hjälp av den försöker forskarna utveckla ett sätt att se vilken del av bildskärmen som användaren tittar på.

Innebär inte det här ytterligare ett steg i övervakningen av medborgarna? Chaabane Djeraba förnekar det. Först och främst har forskarna bara placerat kamerorna på privatägda platser och alltid med skyltar som upplyser om kameraövervakningen. Men den grundläggande principen är anonymitet:

– Vi måste anonymisera. Det vi gör här är att analysera beteende utan att identifiera någon. Det är ett grundläggande krav. Om vi anonymiserar är det okej, om vi inte anonymiserar är det inte okej, säger Chaabane Djeraba.

Fakta

Miauce är ett europeiskt forskningsprojekt som studerar hur mänskligt beteende som kroppsrörelser kan analyseras och användas i datorprogram. Förkortningen står för Multimodal interaction analysis and exploration of users within a controlled environment.

Projektet är ett samarbete mellan forskare i Frankrike, Belgien, Nederländerna, Storbritannien, Italien, Lettland och Spanien.

Projektledare är Chaabane Djeraba vid Centre National de Recherce Scientifique i Frankrike.

Länk: www.miauce.org