Beslutet sker på order från världshandelsorganisationen WTO och gynnar exportländer som Japan, Taiwan och USA. WTO, World Trade Organization, beordrar EU att ta bort tarifferna avseende de tre typerna av konsumentelektronik från Taiwan, Japan och USA, vilket avslutar en tre år gammal handelstvist.

Beslutet innefattar även tariffer för exempelvis lcd-skärmar, som är större än 19-tum, som tidigare har klassats som tv-apparater.

Taiwan har därmed vunnit sin största handelsseger sedan landet blev medlem i WTO år 2002. Landet ansåg att EU bröt mot regelverk, 1996 Information Technology Agreement, som förbjuder tariffer på vissa varor.

EU har tidigare haft tariffer på olika konsumentvaror på mellan 6 och 14 procent. Enligt WTO är de berörda varorna mer att betrakta som hushållsvaror än it-produkter.

Förutom exporttariffer påverkar beslutet även importtariffer i de berörda länderna.