IETF fyller 25 år i dagarna. Ska man fira det på något särskilt sätt?
– Jag har hört ryktas att det ska bli något på mötet som hålls i Prag i slutet av mars.

Vad gör IETF?
– Man fastställer standarder för internet, till exempel protokoll som ip, tcp, dns, sip och http.

Varför finns det flera organisationer som arbetar med det? W3C, World Wide Web Consortium, är till exempel en viktig aktör.
– Det är bara länder som får vara med i formella standardorganisationer som ISO, så det uppstod ett behov av industrikonsortier och organisationer i vilka både företag och individer får vara med. Alla får vara med i IETF och det är allt fler organisationer som jobbar så. Så måste man jobba, tycker jag.

Hur koordinerar de olika organisationerna arbetet?
– Varje organisation har explicita kontakter med andra organisationer, så kallade liaisons. Det handlar om att undvika överlappning i arbetet och att komma överens om hur man ska referera varandras färdiga arbeten.

Finns det behov av någon överstyrelse som koordinerar de olika standardorganisationerna?
– Det är bra att det inte finns någon sådan, det behövs inte.

Hur är det med ditt eget engagemang inom IETF numera?
– Jag är inte så aktiv längre, jag jobbar mer med övergripande frågor rörande internet. Jag började arbeta inom IETF 1992 och var aktiv i 18 år. Det har absolut varit givande, väldigt många bra saker har blivit gjorda.