– Det är jättetråkigt om den här distributionsformen för SVT Play försvinner, säger Peter Fogelmark, förhandlingschef för upphovsrätts- och medverkandeavtal på SVT.

Nu i månadsskiftet försvinner sannolikt den populära tjänsten där tv-kunder hos Teliasonera, Comhem och Bredbandsbolaget kan se SVT Play direkt via digital tv-boxen, utan att gå omvägen via datorn.
Orsaken är ett stort upphovshovsrättsbråk som rasar mellan bredbandsoperatörer och upphovsrättsorganisationen Copyswede. Organisationen tar in rättighetsavgifter för tv-program för upphovsmännens räkning.

Under de dryga två år som SVT Play gått att se direkt via digital-tv-boxar har rättighetsfrågorna reglerats direkt mellan SVT och Copyswede. Men strax innan årsskiftet sade SVT upp avtalet. Bredbandsoperatörerna blev plötsligt hänvisade till att själva försöka träffa ett upphovsrättsavtal direkt med Copyswede.

Det har inte gått något vidare. Enligt Teliasoneras bredbandschef Stefan Trampus kräver Copyswede fyra gånger högre avgifter än vad SVT hittills betalt. Trampus anser att avgiftskraven är ”orimliga”. Kommer parterna inte överens försvinner SVT Play från digitalboxarna nu vid månadsskiftet.

Peter Fogelmark klargör att reglerna i SVTs sändningstillstånd entydigt säger att bolaget bara ska stå för rättighetsavgifter när tv-program internetdistribueras på SVT egna plattformar på webben och i mobilen.

– Vi har inte möjlighet att använda tv-avgiftspengar för att lösa rättighetskostnader för andra distributörer än oss själva.

Men frågan är varför SVT i så fall överhuvudtaget betalat rättighetsavgifter för SVT Play via digtal tv-boxar under de två år tjänsten funnits?

– Alla inblandade var införstådda med att det var en temporär lösning under uppstartsfasen för att få fart på den här tjänsten.

Är det inte en förlust även för SVT om SVT Play nu försvinner från digital tv-boxarna?
– Jovisst, det är det absolut. Men vår tolkning av sändningstillståndet ligger fast. Vi är i händerna på andra i den här frågan.