– En stark trend på konsultmarknaden är konsolideringen, och den kommer att fortsätta. Ett antal bolag per år försvinner. I takt med det uppstår fler småbolag med under tio anställda, säger Staffan Movin på analysföretaget Exido.

Att de stora konsultbolagen blir färre på grund av uppköp eller sammanslagningar är något som pågått i drygt fem år. Även om det kommer in nya konsultbolag på den svenska marknaden kompenserar det inte för bortfallet av aktörer.

Det är framför allt de globala jättarna, ofta från Indien, som etablerar sig här.

Marknaden går mot ökad rörlighet och flexibilitet, vilket innebär att fler organiserar sin verksamhet i projektform, förklarar Sofie König, marknadschef och vice vd för konsultmäklaren Ework. Men det är inte bara företagen som eftersträvar flexibilitet, utan även konsulterna själva, då det i goda tider kan vara mycket förmånligt att driva eget.

– Sammanlagt har mellan 1 000 och 1 300 enmans- och fåmansföretag bildats under 2010. Att man väljer att bli egen har lite med den moderna livsstilen att göra. Det är framför allt frihet och omväxling som gör att vissa konsulter väljer att starta eget. Därefter kommer kompetensutveckling och sedan lön, säger hon.

Även om marknaden och möjligheterna på många sätt växer för konsulterna läggs också ett större ansvar på den enskilde för karriärutvecklingen.

– Det blir än viktigare att se om sitt hus som konsult. Man får inte glömma att bredda sitt tänkande när det är frågan om den framtida karriären – en it-konsult kan till exempel jobba inom ett teknikkonsultföretag som alternativ karriärväg, säger Staffan Movin.

Men det finns också sådant hotar tillväxten, anser Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT- & Telekomföretagen.

– Kompetensbristen kan bli ett hot mot konsulterna. Finns inte kompetensen i Sverige får man lösa bemanningen utomlands, men även där råder det en bristsituation, åtminstone i Europa.

Inom en lite kortare tidshorisont däremot, drygt fem år, tror Fredrik von Essen på en fortsatt god efterfrågan.

– Om man ser hur it-branschen påverkats av de senaste krisåren, där företagen snarare fick se en dämpning än en minskning, är sannolikheten att det skulle komma en djupare kris inom denna tidsram mycket låg.