Enligt de senaste siffrorna från analysföretaget IDC ligger Oracle fortfarande i topp om man ser till marknadsandelar baserat på licensintäkter. 2008 hade Oracle en marknadsandel på 32,4 procent men minskade året därpå till 31,8 procent. Under samma period ökade Microsoft från 24,9 till 26,3 procent – och det lär fortsätta uppåt för Microsofts del.

Det svenska analysföretaget Radar Group har tittat närmare på den svenska marknaden. När det gäller nysatsningar vill en majoritet ha SQL Server.

– Bland de svenska företag som budgeterat för att upphandla databaser i år är det 67 procent som uppger att de ska satsa på Microsofts alternativ. Bara 14 procent vill satsa på Oracle, säger Radar Groups vd Hans Werner.

Tittar man på den installerade basen av relationsdatabaser på svenska företag är Microsofts produkt nu uppe i en marknadsandel på 46 procent medan Oracle och IBM får dela på resten.

Bland de största migrationsprojekten i Sverige just nu märks Tetralavalkoncernen där dotterbolaget Delaval, världens största tillverkare av mjölkningsutrustning, ersatt Oracles produkter med Microsofts. Därmed lyckades bolaget minska kostnaderna med 40 procent. Liknande projekt pågår på olika håll i landet, däribland på landstinget i Kalmar, på Hägglunds, Trygg-Hansa och Sandvik.

Det stora intresset för Microsofts SQL Server avspeglar sig även i att flera internationella konsultföretag sökt sig till Sverige för att bistå med utrullningsprojekt. Det gäller exempelvis amerikanska DB Best, som tidigare arbetat med såväl BT som Ford i projekt med migreringar från Oracle till SQL Server. Företaget har precis öppnat kontor i Sverige med Mats Dannetun som chef.

– De flesta som väljer att gå över till SQL Server gör det för att de vill sänka kostnaderna, men det är inte ovanligt att kunder har gjort sina egna tester och sett en prestandafördel på SQL Server, säger Mats Dannetun.

Enligt Radar Groups undersökning är det inte bara Microsoft som har medvind på den svenska databasmarknaden. Även öppen källkods-alternativet PostgreSQL börjar få fart och är nu uppe i en marknadsandel på fyra procent.

Fakta

Olika analysföretag redovisar vitt skilda uppgifter kring marknadsandelar. Det beror på att man antingen kan redovisa marknadsandelar baserat på licensintäkter eller på antalet sålda licenser under en viss period. Exakta uppgifter kring vilka databaser som används är svåra att få fram särskilt som det finns olika kategorier av databashanterare.