Mönstret i spamtrafiken håller på att ändras. Det visar Ciscos årliga säkerhetsrapport som presenteras i dag. Totalt sett avtog spamfloden över världen under 2010 – för första gången sedan internet kom till. En orsak var att några stora aktörer stoppades under året.

Men medan volymerna som skickas från länder som Brasilien, Kina, Vietnam och Turkiet minskar rejält ökar volymerna kraftigt från länder som Storbritannien och Frankrike. Nu skickas lika mycket spam från Storbritannien som från Kina. Även Tysklands spamproduktion ökar.

En trolig orsak till ökningen i Europa är, enligt rapporten, bredbandsutbyggnaden i de berörda länderna. Ju snabbare internet, desto enklare är det att göra stora spamutskick via så kallade botnät där skräpposten distribueras via datorer som infekterats utan ägarnas vetskap.

Minskningen i Kina, Brasilien och Turkiet är, enligt rapporten, ett resultat av ett aktivt arbete mot spam från operatörernas sida.

Från Indien och Ryssland ökar spamvolymerna. Men mest skräppost skickas från USA där volymerna ligger i stort sett stilla.

Vad gäller Sverige har vi traditionellt sett haft lite spam konstaterar Henrik Davidsson, affärsutvecklingschef på Cisco Security.

– Bara en liten del kommer från Sverige och det tycks inte ha skett någon större ökning, säger han.

Fakta

Topproducenterna 2010, spamvolym, tusen miljarder

 1. USA: 11,1, –1,6 procent
 2. Indien: 9,1, +40,7 procent
 3. Brasilien: 7, –47,5 procent
 4. Ryssland: 6,4, +27,7 procent
 5. Vietnam: 4,3, –22,4 procent
 6. Polen: 3,6 –5,9 procent
 7. Kina: 3,6, –13,5 procent
 8. Storbritannien: 3,6 +98,9 procent
 9. Ukraina: 3,4, +45.4 procent
 10. Frankrike: 3,0, +115.3 procent
 11. Tyskland: 2,8 +10 procent
 12. Turkiet: 0,45 –87 procent

Källa: Cisco 2010 Annual Security Report