Världen blir i rasande takt allt mer uppkopplad vilket innebär att samhällen, företag och individer snabbt blir allt mer sårbara för it-brott. Vare sig infrastruktur eller produktion av varor och tjänster fungerar utan internet i ett modernt samhälle och hur ett effektivt skydd mot attacker ska se ut är nu något som allt fler frågar sig.

Under ett seminarium på Försvarshögskolan på onsdagen gav Sveriges utrikesminister Carl Bildt, Estlands president Toomas H. Ilves och andra inbjudna talare sin syn på hur Sverige och Estland kan bidra till att öka den internationella cybersäkerheten.

Enligt Carl Bildt har modellen med självreglering hittills varit mycket framgångsrik på internet.

– Vissa vill ha någon sorts global reglering av internet, men det varnar jag starkt för. Det kan hindra utvecklingen av nätet, sade han.

Carl Bildt anser istället att den rätta vägen är mer internationellt samarbete om de här frågorna.

– Samarbetet måste ledas av de länder som inte bara är oroliga för säkerheten på nätet utan som även bryr som friheten, säger han och lyfter fram Sverige och Estland som två exempel på sådana länder.

– Det finns ingen motsats mellan frihet och säkerhet, vi måste kombinera dem, precis som vi gör i samhället. Vi har ordning för att få frihet – om man lägger för stor vikt vid ordningen så riskerar man friheten.

För att det här ska bli möjligt måste det till en omfattande debatt, enligt Carl Bildt.

Toomas H. Ilves instämde i att globala regleringar inte är rätt väg att gå.

– Vissa länder vill reglera internet för att hindra yttrandefriheten. Vi måste göra på andra sätt, sade han.

Toomas H. Ilves anser dessutom att fokus bör flyttas från skydd mot attacker till sårbarheter i mjukvara och samhälle.

– Vi kan inte bara köpa mjukvara och se hur det fungerar. Vi måste tänka på hur vi använder den så att vi inte blir så sårbara.

Fakta

I maj 2007 utsattes Estland för en storskalig it-attack som ses som ”det första it-kriget”. Efter den här händelsen har Estland utvecklat ett samarbete med Försvarshögskolan i Stockholm som rör it-säkerhet.

Förra året genomfördes en gemensam övning som gick ut på att försöka skydda sig mot en fejkad fiende som anföll via nätet, och nästa år planeras en liknande övning igen.