Wi-Fi-baserade publika accessplatser och vanliga mobilnät är i mångt och mycket tekniker som kompletterar varandra. Men ett område där accessplatserna ger stora besparingar jämfört med mobilnäten är lite överraskande telefoni.

Kombinationen Wi-Fi-baserade accessplatser och ip-telefoni, som byggs in i båda handdatorer och vanliga bärbara, resulterar i stort prisras. Framförallt när mobilen följer med på affärsresorna utomlands sjunker priserna drastiskt.

I USA kan man från Boingo Wireless köpa access under två valfria dygn för cirka 70 kronor eller 340 kronor för en månad från T-Mobile. Vill man ringa med mobilen räcker de summorna i cirka sex minuter respektive en halv timme. I till exempel England är skillnaden ungefär densamma. Bäst är naturligtvis om man hittar en accessplats som är gratis.

Rekommenderar användning

– Det fungerar och blir en självklar kostnadsbesparing. Vi rekommenderar absolut våra anställda att använda det så mycket som möjligt och de flesta har en mjukvarubaserad ip-telefon på sin bärbara, säger Frederick Wennmark, systemingenjör på Cisco.

Istället för att ringa via operatörens mobilnät ringer abonnenten via accessplatsen och internet till den egna företagsväxeln. Hon får samma funktioner som när hon sitter på kontoret. Just möjligheten att ta med sig sin telefon och medföljande funktioner när man sitter hemma eller som i det här fallet på en trådlös accessplats lyfter leverantörerna ofta fram som en fördel med ip-telefoni.

– Många har försökt att flytta ut samma funktionalitet som du har på kontoret till mobiltelefonen, men ingen har lyckats, säger Frederick Wennmark.

Liten utsträckning
Alla är dock inte lika positivt inställda till kombinationen accessplatser och ip-telefoni.

– Tekniskt sett är det möjligt att upprätta en sådan förbindelse, men vad vi känner till utnyttjas det i väldigt liten utsträckning. Framförallt på grund av att det är krångligare än vanlig mobiltelefoni och mycket sämre kvalitet än ett vanligt samtal, säger Torbjörn Larsson, pressansvarig på Teliasonera Sverige.
Lägre priser lyftes fram som en av ursprungsfördelarna med ip-telefoni, på mobiltelefoniområdet finns det större möjligheter att förverkliga det löftet eftersom prisläget är mycket högre jämfört med fast telefoni. Inte bara via accessplatser går det enligt Björn Thorngren, analytiker på Brainheart, att spara pengar med kombinationen Wi-Fi och ip-telefoni.

– Företag som likt Brainheart använder mobiltelefoner också på kontoret kan spara stora summor. Idag genom att använda nya gsm-lösningar på sikt också genom telefoni över Wi-Fi, säger Björn Thorngren.