Nyheten om de uteblivna versionsnumren berättas när W3C, organisationen som driver html-utvecklingen, lanserat en ny logotyp för den blivande standarden html5. Enligt ett blogginlägg av Ian Hickson på WHATWG, en annan organisation som arbetar med att utveckla html, ska standarden i framtiden ses som ett levande dokument.

I praktiken innebär det att specifikationer för nya funktioner i html helt enkelt läggs till löpande i standarddokumentet.

Enligt Ian Hickson kommer sig förändringen av att processen för att förnya html blivit mer dynamisk. Han säger vidare att de på WHATWG ”inte bryr särskilt mycket om versionsnummer numera”.

En positiv tolkning av förändringen är att den underlättar en dynamisk utveckling av html och att tidsplaner som ändå inte låter sig göras inte kan påverka negativt. En annan tolkning är att de som arbetar med utvecklingen av html inte vill höra mer gnäll om försenade versioner. En elak tolkning är att de slipper bry sig om att göra vettiga tidsplaner.

Hur som helst, planen för html5 är just nu att skapa en ögonblicksbild, så kallad snapshot, av den gällande html-standarden under 2012 som helt enkelt får bli den färdiga versionen av html5. Resonemanget verkar vara att det som finns är det som finns. Det är också ett effektivt sätt att slippa att göra tidsplaner.

Fakta

  • Html, hypertext markup language, är språket som används för att skapa webbsidor.
  • World Wide Web Consortium, W3C, är den viktigaste organisationen som arbetar med webbstandarder. Html är en standard som W3C arbetar med.
  • Web Hypertext Application Technology Working Group, WHATWG, är en organisation som engagerar sig i utvecklingen av html.