Google vill med vd-bytet få in nytt blod i ledningen. Men det är oklart om Larry Page är rätt person som Google-chef, säger analytiker. Vd-bytet innebär att Eric Schmidt, som rekryterades för att bli vd 2001, lämnar över vd-posten till en av grundarna, Larry Page tidigt i april.

Förutom att leda den dagliga verksamheten ska Page driva Googles produktutveckling. Schmidt blir arbetande styrelseordförande och inriktar sig på externa aktiviteter, som att besöka kunder, träffa myndigheter och förhandla med partner.

Googles andra grundare, Sergey Brin, ska arbeta med strategiska projekt och nya produkter. Målet är att få till stånd ett mer strömlinjeformat beslutsfattande, uppger de tre under en videokonferens.

Men analytiker som IDG News har talat anser att vd-bytet är riskfyllt.

– Schmidt har en stark meritföreteckning bakom sig och har styrt Google mot enorma framgångar, säger Gartners analytiker Ray Valdes.

Eric Schmidt har varit Googles ansikte utåt, med sitt lugna sätt. Samtidigt han har arbetat ihop med Page och Brin i en ledningstrojka.

– Att ha Eric i spetsen har varit mycket fördelaktigt för Google. Det råder inget tvivel att få in hans perspektiv har varit avgörande för att få till stånd bra beslutsfattande i företaget, säger IDC-analytikern Al Hilwa.

En analytiker ifrågasätter om Page är rätt person att klara den gigantiska uppgiften att driva Google mot att bli ett allt större, kraftfullare och mer vittförgrenat företag.

– Frågan är om vd-posten på Google är rätt ställe att påbörja en ledarskapsutbildning. Jag kan med med viss säkerhet säga att om Page skulle söka vd-jobbet, skulle han inte få det, säger Allen Weiner, som är analytiker på Gartner.

Men amerikanska konsumentorganisationen Consumer Watchdog, som har varit starkt kritiskt till Google integritetsregler, välkomnar bytet.

– Eric Schmidt har gjort så stora felsteg vad gäller nycketfrågor som integritet, att han sparkat ut sig själv från vd-jobbet, säger John Simpson, chef för Consumer Watchdogs projekt Inside Google.

Fakta

Eric Schmidt var tidigare vd på Novell och teknikchf på Sun. När han rekryterades till Google för nästan ett årtionde sedan, var Google ett växande litet privatföretag, inriktat på sökningar och utan en klar affärsmodell. Företaget leddes av Larry Page och Sergey Brin, två tidigare datastudenter på Stanford-universitet, utan erfarenheter av ledarskap. Under sina år har Eric Schmidt lett Google, som grundades 1998, till ett av de största, mest framgångsrika och inflytelserika börsföretagen i världen. Hans ledarskap har beskrivits som "vuxentillsyn" (adult supervision), på ett företag där grundarna hela tiden har velat göra saker och ting på sitt eget sätt.