Florian Müller har gjort sig ett namn som skapare av kampanjen Nosoftwarepatents.com. Han gjorde nyligen väsen av sig genom att påstå att han hittat bevis på att Google olovligen kopierat programkod från Oracles officiella Javaversion till implementationen av den Javaliknande miljön i mobiloperativet Android.

Bevisen ska enligt Florian Müller finnas i hela 37 filer. Så graverande saker ska ha skett som att Google ska ha skrivit in licensbestämmelser i filerna som inte är förenliga med den ursprungliga licensen som använts.

Patentmotståndarens påståenden har, milt uttryckt, inte fått stå oemotsagda. Ett exempel är utvecklaren och bloggaren Ed Burnette som hävdar att det rör sig om filer som bara har använts under tester av Android, alltså inte filer som levererats som delar av Android.

Vad gäller patentskrivelserna är Ed Burnettes förklaring att de kopierats in av misstag, kanske av ett skript som körs automatiskt.

Kontroversen kring den påstått olovliga kopieringen följer efter flera rättsliga konflikten kring Java på mobiler. Det handlar inte bara om att Oracle stämt Google för patentintrång, med avseende på användningen av Java på Android. Tonläget kring de juridiska aspekterna av Java har tveklöst höjts. Man kan också konstatera att det handlar om snåriga juridiska frågor. Det är inte glasklart vad som har hänt och vad som är rätt och fel.

Frågan är även vad en patentmotståndare har för anledning att hjälpa Oracle att hitta intrång som Google ska ha gjort mot företagets patent. Kan det vara så att Florian Müller vill visa att patent är dåliga genom att visa vilka följder användning av dem kan få? CS har sökt Florian Müller för en kommentar, utan resultat.

Fakta

Oracle stämde Google i augusti. Oracle uppger stämningsansökan att Google använder Oracles patenterade teknik för Java i operativsystemet Android. Oracle äger patenten för Java sedan företaget förvärvade Sun tidigare i år.