Förtjänsten från appbutiker kommer att tredubblas i år jämfört med förra året och landa på över 94 miljarder kronor, enligt en rapport från Gartner. Inkomsterna kommer både från användare som köper appar och reklamintäkter. Under 2010 drog appbutikerna in omkring 32 miljarder kronor.

Nästan 18 miljarder appar kommer att laddas ner totalt under 2011, enligt Gartner, som också förutspår att mobilanvändare gemensamt kommer att ha laddat ner så många som 185 miljarder appar under slutet av 2014, från starten av den första appbutiken 2008.

Det är inget som tyder på att app-användandet är en övergående hajp, men de enkla, webbaserade apparna som tas fram i dag kommer inte att överleva.

– Vi tror starkt på att det här är en stor möjlighet för appbutiker i framtiden. Men det förutsätter att apparna måste växa upp och kunna ge en upplevelse som är överlägsen den som en webbaserad app kan ge, säger Gartners forskingschef Stephanie Baghdassarian.

Andreas Sjöström är mobilitetsexpert på Sogeti och liknar apparnas utveckling vid utvecklingen av webben, där internet från början var en kanal för att få information till att nu hantera affärstransaktioner. Inom en snar framtid måste företagsappar ha stöd för transaktioner, menar Andreas Sjöström.

– Man behöver bygga transaktionsstöd, alltså kunna sälja produkter, hantera orderläggning och beställningar.

En annan trend, enligt Andreas Sjöström, är appen som ett affärsstöd i form av till exempel beslutstöd. Framförallt finns det potential för detta på Ipaden.

I takt med att apparna ger mer värde så kommer användarna att betala för dem i allt högre grad. Under 2011 kommer betalda appar stå för 19 procent av nedladdningarna, enligt Gartner. Ett stort draglok är pekplattorna, som kommer att stå för en stor ökning av antalet nedladdningar.

Fakta

Apple tar den allra största delen av kakan. Nio av tio appar laddades ner från Apples App Store under 2010 och enligt Gartner kommer den att fortsätta vara överlägsen åtminstone fram till 2014, som är så lång deras prognoser sträcker sig.

Googles Android Market, Nokias Ovi Store, RIMs App World, Microsofts Marketplace och Samsung App var de appbutiker som ökade antalet nedalddningar under 2010, enligt Gartner.

Apple tjänar miljarder
Upplägget på App Store är att utvecklaren får 70 procent och Apple 30 procent av inkomsterna.