Om man lägger ihop antalet läsare av papperstidning och sajt har CS i dag fler läsare än någonsin. Kärnan är it-chefer och cio:er. Folk i it-branschen ser CS som sin egen tidning.

Under mina år som chefredaktör har en ny stor grupp läsare tillkommit – folk som inte har ”it” på visitkortet. De är advokater, affärsutvecklare, affärsområdeschefer och ekonomichefer.

Runt om i världen finns medier som skriver om affärer och teknik. Våra systertidningar inom IDG, Computerworldtidningarna, är ledande på många marknader.

Men ingenstans finns någon tidning eller sajt som kommer i närheten av CS när det gäller antal läsare i relation till marknadens storlek. Faktum är att vi har fler läsare än Computerwoche i Tyskland – i absoluta tal.

Skälet är att vi gör bra och angelägen journalistik om en fråga som snart sagt alla chefer brottas med: hur gör jag min verksamhet effektivare och mer konkurrenskraftig? Och vi presenterar vårt innehåll på ett sätt som många kan ta till sig.

I dagarna toppas de breda medierna av hur fantastiskt bra det går för Sverige. Tillväxten slår rekord. Storföretagen står starka. Den offentliga förvaltningen levererar allt bättre tjänster till medborgarna med allt mindre resurser.

Underifrån växer en ny generation entreprenörsdrivna företag fram. Förklaringen ligger till stor del i klok och innovativ användning av informationsteknik.

Det finns alltså ett samband här. Den som läser CS blir inspirerad att förändra och förbättra med hjälp av modern teknik. Att så många läser CS bidrar till Sveriges framgångar.

I onsdags meddelade jag att jag lämnar Computer Sweden för att gå vidare i karriären. Jag kommer att vara kvar i full sving till den 25 februari.

Det är nästan fem år sedan jag tillträdde. Jag är stolt över vad vi åstadkommit.