Nästan hälften av alla unga mellan 15 och 18 år tror att det finns myndigheter som övervakar vad de skriver i sina mejl. Nära sju av tio att det de skriver på nätet övervakas av en myndighet. Det framgår av rapporten Ungdomar och integritet som Kairos Future gjort på uppdrag av Datainspektionen.

De unga har också fått svara på frågan vad som är värst – om ett företag, staten eller någon de känner tar reda på saker om dem på internet. 42 procent anser att det är värst om staten skulle ta reda på något. 26 procent tycker att det värsta är om någon de känner tar reda på saker om dem och 32 procent tycker det är värst när företag söker information.

Sedan förra årets undersökning har de ungas tolerans för att människor i deras närhet kollar upp dem ökat medan toleransen för att staten gör det har minskat. I rapporten tolkas detta som att de sociala nätverken gjort kompiskoll mer accepterat och att fler därför tycker att det är värre om staten eller ett företag skulle kolla upp dem.

Många unga är också skeptiska till trafikdatalagringsdirektivet. Efter att ha fått en kort beskrivning av det anser nästan hälften, 46 procent, att det är dåligt medan 31 procent tycker det är bra.

Samtidigt finns en hög acceptans för att spara uppgifter om internetsurfning om det avslöjar pedofiler (77 procent) eller förhindrar terrordåd (74 procent). Men för bägge sakerna har acceptansen ändå sjunkit något sedan fjolårets rapport.