Bara 59 procent av de svenska företagen anser att de servar sina kunder på deras villkor. Det är en brist som de flesta är medvetna om. 61 procent av dem anser att deras lönsamhet skulle förbättras om de blev duktigare på det.

Det framgår av en undersökning bland 6 000 medarbetare och beslutsfattare i företag och organisationer som Sifo utfört på uppdrag av Telia och Cisco.

Men trots att det finns en stor samstämmighet om vikten av en god kundservice ute i företagen så använder de flesta mest traditionella metoder som telefon och e-post för sin kundkontakt.

Bara en fjärdedel uppger att de enkelt kan ge kunder och partner gemensam information från sina interna system och bara en knapp femtedel kan dela filer med dem.

91 procent har inte system som känner igen kunden och som kan anpassa kommunikationen eller tjänsterna därefter.