Senare i år ska regeringen presentera sina mål på it-området i ett dokument kallat digitala agendan. I veckan inleder it-minister Anna-Karin Hatt en serie rundabordssamtal där en rad inbjudna representanter för It-Sverige ska vara med och diskutera målen.

– Ska Sverige vara världens mest framgångsrika digitala samhälle kan det inte bara vara regeringens digitala agenda. Den måste samla alla aktörer bakom gemensamma målsättningar, säger Anna-Karin Hatt till CS.

It-ministern planerar åtta rundbordssamtal på olika teman under februari och mars (se nedan). Allt från it i skolan och vården till it-forskning står på dagordningen.

Det första samtalet, på temat digitalt innanförskap, äger rum redan på torsdag. Sedan följer ett samtal om it och miljö. Inbjudna till det är bland annat IBM, Teliasonera, Ericsson och företaget Egain.

Därefter följer ytterligare fem samtal. För dem är det inte klart vilka som bjuds in.

– Det finns ett skäl till att jag valt att ha många samtal under en kort period. Utvecklingen på området går så ofantligt snabbt. Vi har inte tid att släpa benen efter oss. Vi måste så snabbt vi kan samla oss bakom gemensamma målsättningar som vi kan omsätta i praktiskt arbete, säger Anna-Karin Hatt.

De förslag och målsättningar som kommer upp under samtalen blir en av källorna för regeringen att ösa ur när den digitala agendan spikas.

– Jag har sagt från början att jag inte är intresserad av någon papperstiger. Jag är intresserad av resultat.