I flera omgångar har Computer Sweden skrivit om kritiken mot Oracles licensmodell för virtualisering. Efter en rundringring bland it-chefer står det klart att situationen fortfarande är densamma.

Flera av de it-chefer CS pratat med berättar att licensreglerna skapar problem för dem. Men de flesta vågar inte gå ut med missnöjet offentligt.

Kritiken bottnar i att Oracle, som vill styra över kunderna till den egna virtualiseringslösningen, tar betalt per processorkärna om du använder VMware. Fler kärnor betyder högre kostnader. Kunder som vill undvika de högre kostnaderna virtualiserar antingen mindre eller köper in omodern hårdvara.

– Det är som att titta på en fin Volvo, men när du väl ska köpa en bil så köper du ändå en Skoda. Inte för att säga nåt ont om Skoda, säger Torsten Balslev, cio på detaljhandelskedjan Nilsongroup.

För att undvika skyhöga licenskostnader köper han in hårdvara med färre kärnor, trots att det finns bättre produkter på marknaden.

– Bara för att det kommer ny hårdvara är vi inte villiga att köpa fler licenser, säger han.

Oracles Sverigechef Johan Stakeberg vill inte föra en offentlig debatt om licensreglerna.

– Vi har regelbundet en dialog med våra kunder kring licensiering. Oracle gör mycket för att reglerna ska vara enkla. Det är väldigt sällan som Oracle offentligt debatterar policyer kring licensiering – den dialogen sker bäst i en förhandling med den enskilda kunden, meddelar han i en skriftlig kommentar.

– Vi har ett flertal kunder, som har förhandlat sig till licensavtal, där de har full flexibilitet för att virtualisera.

Torsten Balslev är en av de kunder som påtalat problemen för Oracle.

– Jag har stångat huvudet blodigt. Oracle hänvisar till att det är ett amerikanskt företag och de har sina policyer och så.

Licensspecialisten Ester Capretti på Atea är inte förvånad över kritiken mot licensmodellerna.

– Det är en djungel med virtualisering. Det är krångligt eftersom en virtualiseringstillverkare har sina regler och sen har en leverantör av program sina regler.

Hon säger att Oracles licensregler är mer komplicerade än Microsofts, just på grund av att Oracle tar betalt per kärna. Enligt henne händer det att Oracle hör av sig till sina kunder för att berätta att kunderna gjort fel. Ester Capretti är främst specialist på Microsofts licenser och hon har märkt av en tillströmning dit av Oraclekunder som tröttnat.

– Man måste vara noggrann innan man sätter upp en virtuell miljö så att det blir rätt med licenserna.

Ytterligare huvudbry för kunderna följer av att Oracle inte ger support på de program som körs på VMware. Support endast endast när det uppstår kända problem i operativet eller då kunden kan bevisa att problemet inte uppstått på grund av att man använder VMware.

Fakta

Oracles licensregler för virtuell miljö är väldigt snåriga och företagen är nästan tvungna att prata med en licensspecialist.

Oracle har inte certifierat sina produkter för VMware, vilket kan leda till höga kostnader. För dem som använder VMware för att virtualisera databaser tar Oracle betalt antingen per användare eller per kärna i processorn.