OECD har räknat ut hur mycket pengar Egypten förlorade på att stänga ner tillgången till internet under fem dagar. Och det är stora summor - 90 miljoner dollar, eller 580 miljoner kronor beräknar OECD att landet gått miste om.

Tele- och internetkommunikation står för 3-4 procent av Egyptens BNP, och OECD varnar nu för att de långsiktiga konsekvenserna kan bli ännu större. Eftersom både inhemska och utländska företag som bedriver global verksamhet från Egypten stängts av kommer det att bli svårare att locka till sig utländska företag i framtiden. Något som Egyptens regim har haft som uttalad strategi.