Nästan alla har hörts talas om Twitter. Men väldigt få använder det. Bara knappt 36 000 svenskar är aktiva twittrare, enligt en undersökning från företaget Intellecta.

Undersökningen beskrivs som den första i sitt slag i Sverige. Företaget har använt sig av språkigenkänning för att sila fram svenskspråkiga twittrare ur dataflödet på kortmeddelandetjänsten.

Enligt Intellecta har visserligen drygt 91 000 svenskar har registrerat ett twitterkonto, men det är bara en dryg tredjedel twittrar aktivt. Och då har man valt en väldigt snäll definition av vad som är en aktiv twittrare. Det enda som krävs är att man skickar minst tre tweets i månaden varav minst ett ska vara skickat den senaste månaden.

Med en något strängare definition – att man ska ha skickat i snitt minst en tweet om dagen – så krymper gruppen aktiva twittrare till lite drygt 11 000 personer. Enligt undersökningen står de sex procent som är mest aktiva på Twitter för över två tredjedelar av alla svenskspråkiga tweets som skickas.