Stockholm är en av de kommuner som gått längst i centraliseringen av skolornas datorer, sedan de outsourcat alla datorer till Volvo IT. Därmed måste lärare som vill använda ett nytt program ta sig igenom en komplicerad byråkrati innan det kan användas i undervisningen.

Marcus Weiderstål är datorlärare på Bromma gymnasium. Vill han installera ett redan godkänt program kan han göra det från Stockholms stads serviceportal, eftersom han har sådan behörighet.

– Är man inte behörig beställare måste man be en sådan att göra beställningen. Sedan måste det godkännas av högsta chefen, i vårt fall rektorn. Det gäller att ha en bra anledning och motivera varför man behöver just det programmet, säger han.

De program som inte redan är godkända kostar 8 000 kronor att paketera. När beställningen är gjord avgör utbildningsförvaltningen om programmet ska ingå i utbudet och löser även licensfrågan efter kontakt med programutgivaren. Sedan gör Volvo IT en teknisk bedömning och beslutar efter det om programmet får användas i verksamheten.

Johanna Engman är biträdande direktör på Stockholms utbildningsförvaltning och ansvarig för att programmen blir paketerade och certifierade av Volvo IT.

– Vissa fall där program inte godkänts har berott på att de varit inkompatibla med Windows 7. I några fall har förlagen inte godkänt den här typen av paketering, säger Johanna Engman.

I nuläget går utbildningsförvaltningen igenom de program som blev aktuella i övergången till Volvo IT, och har inte hanterat specifika ärenden från skolor ännu.

Enligt uppgifter till CS kan det ta ett år för att få ett program godkänt, stämmer det?

– Under övergångsarbetet arbetade vi med att identifiera program och bygga upp en dialog med förlagen kring licensfrågor. Nu har vi en organisation som kan hantera det. Väl inne i run-time ska det definitivt inte ta ett år.

Fakta

I serviceportalen hamnar de program som blivit godkända. Det räcker att en skola beställt och betalat för programmet för att det ska finnas tillgängligt för alla skolor. En behörig lärare kan göra en beställning i serviceportalen.

I dag finns bland annat Adobe-paketet, Skype, Spotify och Google Earth tillgängliga.

Det ska också finnas lösningar för att kunna köra gratisprogram utan godkännande. Enligt Johanna Engman har det dock tagit tid att få information om det.