Det är organisationen Företagarna som med Sifos hjälp undersökt internetanvändningen i svenska småföretag. 96 procent av småföretagen använder nätet, främst för e-post som 88 procent använder. Men 60 procent av småföretagen marknadsför sig med hjälp av internet och var fjärde småföretag har en webbshop.

– Vart tionde företag får redan mer än halva omsättningen via nätet. Lite hårddraget kan man säga att det är effektivare för små företag att ha en hemsida än att hyra lokal. Hemsidan kan både ge en identitet och locka kunder utan att företagaren är på plats, säger Annika Fritsch på Företagarna i ett pressmeddelande.

Hindren som pekas ut mot en ökad användning av nätet är bristande it-kompetens och oro för säkerheten. I vissa delar av landet har småföretagen också problem med långsam uppkoppling, till exempel i Kronoberg och Jämtland där en femtedel av företagen upplever detta.