Av de stora affärs-
systemsleverantörerna har SAP och Oracle de mest heltäckande systemen. I stort sett ska de klara allting. Enligt SAP innefattar affärssystemet 80–90 procent av samtliga affärsprocesser i samtliga branscher.

Anders Nilsson, chef för konsultbolaget Capgeminis affärssystemsdel, har stor erfarenhet av just det.

– SAP är en komplett svit av i princip alla grundläggande affärsprocesser i ett företag. Till det kommer en stor mängd speciella branschlösningar, säger han.

– Teoretiskt behövs inget annat. Praktiskt är det förstås en utopi.

Den stora styrkan är integration. Om man väljer ett och samma system för allt jackar delarna i varandra. Det är lite som att köpa Apples produkter – om du håller dig till Mac, Iphone, Ipad, Itunes och Airport vet du att det fungerar ihop.

– Om man har mer löst kopplade system måste integrationen lösas i alla fall – men då blir det mycket krångligare, säger Anders Nilsson.

I en del fall är det ändå bättre att köra speciallösningar, till och med egenutvecklat.

– Det finns oftast processer i företagen som skapar någon form av marknadsledande position. När man har en spets väljer många företag att utveckla komplement utanför affärssystemet alternativt att använda specialiserade nischprodukter.

Enligt Anders Nilssons erfarenhet är det bäst att välja så kompletta processer som möjligt.

Problemen brukar komma när man börjar göra avvikelser, till exempel när man tar en säljorder från ett system och gör faktureringen i ett annat.

Det går förstås att hitta strukturella problem också, som att systemen blir alltför komplexa när de ska hantera allt eller att kunden blir inlåst med en leverantör.

– Alla de större leverantörernas system ser ut så här. Det är drivet av de stora företagen själva, säger Ola Ringström, Nordenansvarig för affärssystem på Oracle.

– För tio år sedan handlade affärssystemet om en specifik process, framför allt ekonomi. Nu är att det mer är som ett nervsystem närmare affären.

Både Oracle och SAP har de senaste åren satsat mycket på uppköp för att bredda affärssystemen och nå fler branscher. Den stora skillnaden är att Oracle är moduluppbyggt medan SAP avgränsas mera genom konfigurationer.

Ett exempel på en mindre leverantör är svenska IFS. Men även IFS affärssystem är väldigt heltäckande. I likhet med Oracles affärssystem är det moduluppbyggt.

– Om du jämför med SAP, Oracle och Microsoft så är de affärssystemsleverantörer samtidigt som de är generella it-leverantörer. De vill gärna erbjuda it-stöd som mejl, samarbetssystem, beslutsstöd och så vidare ihop med affärssystemet, säger Dan Matthews, teknikchef på IFS.

– Vi fokuserar på affärssystem, och sett till de affärsmässiga processerna är vi heltäckande.

– Vi har ungefär 60 moduler. Jag tror inte att SAP har fler.

IFS fokuserar däremot bara på några få branscher, som tillverkande företag, kraftproduktion, oljebranschen, detaljhandel och försvaret.

– Om vi får en förfrågan från offentlig sektor tackar vi nej.

Fakta

De vanligaste affärsprocesserna för ett affärssystem är ekonomi, order och lagerhantering. I komplement till det beslutsstöd i form av rapporteringsverktyg och datalager. Därnäst brukar hr (personal) och crm (kundvård) följa. I ett tredje steg kommer ofta logistik.

Anders Nilsson på Capgemini säger att kunder som kör en heltäckande SAP-lösning i princip kan ha ett oändligt antal processvarianter. Det kan till exempel förekomma hundratals orderprocesser. En klar marknadstrend är dock att allt fler företag går mot globala och harmonierade processer.