– Nya Karolinska handlar inte bara om att flytta in befintlig vård i en ny byggnad. Här ska man ta chansen att hitta nya arbetsmetoder och bättre flöden. Det är oerhört viktigt för vården, säger Per Gillström.

I dag finns bara en uppsprängd jättekrater där Nya Karolinska ska öppna 2016. Supersjukhuset existerar än så länge bara på ritbordet. Men Per Gillström är redan i full gång med planeringen för specialistsjukhusets it-system.

Han är ursprungligen ortopedkirurg, sedermera it-chef och biträdande sjukhusdirektör på Karolinska sjukhuset. Nu är han projektledare med ansvar för att dra upp riktlinjerna för it-stödet på det nya sjukhuset. Till sin hjälp har han ett antal konsulter och medicinska referensgrupper.

CS frågar vad det allra första han tänker på är när it-lösningarna nu skissas upp från scratch.

– Säkerhet. Det är oerhört viktigt. Modern sjukvård är väldigt informationsintensiv. Får vi inte fram exakt rätt information i rätt tid till rätt plats, då kan det hända konstiga saker med patienten. Patientsäkerhet och it-säkerhet hänger väldigt intimt samman, konstaterar Per Gillström.

Vad som också blir avgörande för utformningen av it-systemen är att de ska stödja de nya arbetsmetoder som ska användas på sjukhuset. Arbetsprocesserna kommer att skilja sig en hel del från andra sjukhus. Patienterna ligger bara i enkelrum, där det mesta av vården sker. Detta för att motverka smittspridning. Det kommer inte att finnas några vårdsalar, inga sköterskeexpeditioner. Det kommer inte ens att finnas några kliniker i vanlig mening.

– Arbetssättet kommer att bli väldigt anorlunda och it-systemen måste fullt ut stödja de här nya vårdprocesserna, säger Per Gillström.

Han räknar upp exempel för hur detta konkret påverkar hur it-systemen ska se ut. För att motverka smittspridning kommer pekplattor sannolikt att bli mycket vanligare än laptops, åtminstone när det gäller datorer som flyttas runt på sjukhuset. Allt för slippa de mekaniska tangentbordens smitthärdar.

– Jag har sett pekdatorer för sjukhusmiljö som klarar att doppas ner i desinficeringssprit, säger Per Gillström.

I varje patientrum finns också en sprittvättbar terminal som både patienten och vårdpersonalen använder. När patienten är ensam är terminalen en underhållningsmaskin med musik, tv, spel och webbaccess. När vårdpersonalen dyker upp förvandlas den till en terminal mot exempelvis journalsystemet. Per Gillström vill också att patienten ska ha tillgång till sin journal via terminalen.

– Vi vill involvera patienten mer i vården. Jag hoppas att vi ska ha en journal där patienten har en egen modul där man kan läsa vad vårdpersonalen skrivit och skriva egna anteckningar och frågor. Det finns många journalsystem runt om i världen som redan har de här funktionerna, säger han.

När patienten ringer efter personalen går signalen via trådlösa nät direkt till bluetoothheadset som personal har på sig. Förutom trådlös access ska det också finnas fibernät som tar hand om den datatunga kommunikationen. Exempelvis högkvalitativ videokommunikation för specialister som leder operationer på distans.

– På Nya Karolinska ska man kunna koppla upp den här typen av videokonferensstöd lika enkelt som man ringer ett vanligt telefonsamtal, säger Per Gillström.

Just pågår en förstudie om it-systemen på Nya Karolinska. Den ska ligga till grund för en upphandling av it-infrastruktur som beräknas dras igång till hösten. Per Gillström tvekar länge när CS frågar vad upphandlingen blir värd, men gissar slutligen att det kan handla om en halv till en miljard kronor.

Eventuellt kan det bli fråga om en så kallad funktionsupphandling där all it-infrastruktur köps av en enda huvudleverantör som själv ansvarar för hela leveransen och utser de underleverantörer som behövs. Frågan avgörs efter att förstudien är klar.

– Det fungerar ungefär som i stora byggprojekt där man har en generalentreprenör som ansvarar helheten och att alla olika delar i projektet fungerar ihop, säger Per Gillström.

Fakta

Nya Karolinska sjukhuset är tänkt att bli ett ultramodernt specialistsjukhus. Nya Karolinska ska öppna 2016 planeras ha cirka 600 slutenvårdsplatser.