W3C meddelar att den kommande nya versionen av webbspråket html ska vara klar i juli 2014. W3C, World wide web consortium, är organisationen som ansvarar för html.

– Det här är första gången vi kan besvara folks frågor om när det kommer att bli klart. Vi får allt fler sådana frågor från olika branscher, säger Ian Jacobs, ansvarig för marknadsföring och kommunikation på W3C.

Spekulationerna om html5 har varit många under senare år. Många årtal har florerat, ett exempel är 2022. Det beror inte minst på att företag som Google, Apple och Microsoft redan har använt delar av den kommande nya standarden i sina webbläsare.

Den som vill lämna synpunkter på den gällande arbetsversionen av html5-standarden måste göra det senast 22/5 i år. Synpunkterna tros resultera i en ny version av standarddokumentet.

IDG News