Det är naturligtvis lockande att tro att en så kallad öppen miljö är helt kostnadsfri och problemfri och att eleverna klarar att hantera datorerna själva.

Täby kommun har förstås, som alla andra kommuner, kostnader för support och underhåll i skolmiljön. Det som behöver göras med datorerna kan antingen göras av it-avdelningen eller av någon annan. Därför kan vi utgå från följande självklara saker:

• Det finns en kostnad för personal som tar emot en trasig pc och lämnar ut en ny pc och den administrativa hanteringen kring det.

• Lärare och annan personal i skolan tvingas hjälpa elever med problem som uppstår på deras datorer.

• Tid går förlorad i undervisningen när eleverna själva löser sina problem.

• Alla elever, från sexåringar i förskoleklass och uppåt, kan inte förväntas känna till allt som krävs för att ”hantera datorerna själva”.

• Alla problem som uppstår löser sig inte genom att installera om datorn. Problem kan uppstå när eleverna använder eller vill installera olika program.

En lösning som Täby gärna lyfter fram är att de använder program som tillhandahålls gratis genom molntjänster. Att få program via molnet är naturligtvis bra och också något som vi använder i Stockholms stad.

Däremot fyller det långt ifrån alla behov. Det finns fortfarande program som enbart finns tillgängliga för installation direkt på datorn.

Hur löser Täby skolans behov av program som inte finns i molnet? Antingen ignorerar man behovet helt, och låter elever och lärare klara sig bäst de kan, eller så tillåter man inte alls de programmen. Det är ändå rimligt att anse att det bör finnas en gemensam och rationell hantering kring det här.

En annan fråga är hur man i Täbys skolor arbetar med att säkerställa att inga piratkopierade program finns i en helt öppen it-miljö?

Tar man inte alls det ansvaret eller städar man datorerna från eventuella nedladdade/medhavda program som skolan inte haft råd med licenser för? Har man i så fall inga kostnader för all hantering?

Det finns också frågor som rör skydd av elevers integritet och spårbarhet i it-miljön.

Hur skyddar Täby sin öppna miljö från hackarprogram? Hur säkerställer man spårbarhet om datorerna används för att begå brott som datorintrång eller som plattform för att trakassera och mobba andra elever anonymt?


Anette Holm, it-direktör, Stockholms stad