En enkät visar att britter vägrar att köpa hus med långsamt bredband. Mer än två tredjedelar, 69 procent, avstår från lägenhets- eller husköp om snabbt bredband saknas. Det uppger webbsajten ISP Review, som är inriktad på internetanvändning.

ISP Reviews enkät visar att förekomsten av ett väl fungerande bredband avgör livskvaliteten hemma för 74 procent av britterna. Hälften av de utfrågade är beredda att betala extra när de köper nytt boende ifall de får snabbare bredband.

Mark Jackson, som är företrädare för ISP Review, uppger att det finns en stark aptit på snabba uppkopplingar. 
– Hushåll som kan erbjuda nya typer av åtkomst, framför allt med den senaste generationens supersnabba bredband, med hastigheter på över 25 Megabit/s, har en potential för högre värdering och blir mer attraktiva för den allt mer internetberoende befolkningen, säger han till IDG News.

Undersökningen visar samtidigt, något paradoxalt, att bara en dryg tredjedel, 37 procent, av de utfrågade är beredda att betala extra för snabbt bredband på hotell.