En av skolans viktigaste uppgifter är att på bästa möjliga sätt förbereda eleverna för vuxen- och arbetslivet. Lärandet är inte längre begränsat till klassrummet eller till den tid eleverna är i skolan. Det pågår hela tiden, överallt.

Det är därför viktigt för oss att hitta lösningar som klarar av det behovet. Det ställer även helt nya krav på både lärare och elever. Vi tror på läraren som drivkraften i denna utveckling och på elevens förmåga att ta sitt ansvar.

Vi tror inte att vi utvecklat det perfekta konceptet som passar alla. Men vi tror att vi har utvecklat något som är riktigt bra och som är ett första steg på en ny väg.

Åva gymnasium i Täby har utmaningar som är gemensamma med många andra skolor. En grundläggande utgångspunkt för Täby kommun är att vi inte ska syssla med sådant som andra kan göra bättre.

Att låta en aktör på marknaden hantera nätet, i det här fallet Telenor, som har sin kärnkompetens inom att tillhandahålla surfzoner och 3g-access innebär att vi har ännu bättre möjlighet att hantera många av de utmaningarna som Anette Holm pekar på i debattartikeln, ”Skol-pc mer än öppenhet”, CS 15/2 -11.

Att tillsammans med marknadens aktörer hitta nya sätt och affärsmodeller för att utveckla skolan och hjälpa eleverna att nå bättre resultat ger en synergieffekt som både skolan, eleverna och näringslivet tjänar på.

Ju fler kommuner som driver på den utvecklingen, desto större blir potentialen. Vår lösning är ett litet steg på vägen mot det.

Men det är inte bara marknaden som måste förändras. Budskapet till it-avdelningen i Täby kommun har varit glasklart. Ni måste nu se till att ta steget från att ha varit en systemleverantör till att bli en tjänsteleverantör med fokus på skolans behov.

Åva gymnasium visar gärna upp hur den öppna lösningen fungerar i sin skola. Den som vill är mer än välkommen att kontakta oss för att höra både vad skolans ledning, lärare och elever tycker. Vi delar gärna med oss av de beräkningsmodeller, material, och lösningar som vi har för att hantera säkerheten.

Vi tror att våra elever är och förhoppningsvis blir ännu duktigare på att hantera datorer tack vare att vi har gett dem möjlighet till det.


Leif Eriksson cio, Täby kommun