Endast fem procent av alla företag som använder sig av offshoring, utkontraktering till lågkostnadsländer, gör rätt. Orsaken är att få företag förstår värdet av global resurshantering, enligt forskaren Arie Lewin.

Han är professor i internationell ekonomi på Duke University och chef för forskningscentret Ciber, Center for International Business Education and Research. Ihop med The Conference Board genomför de en stor enkät, bland över 3 000 företag världen över.

I undersökningen avslöjas att de genomsnittliga besparingarna med offshoring har sjunkit kraftigt de senaste åren. För ett årtionde sedan sparades 38 procent av kostnaderna med offshoring. I dag har siffran sjunkit till 27 procent.

– En orsak är att företagen inte hanterar de dolda kostnaderna med offshoring, säger Arie Lewin i en intervju med IDG News.

Samtidigt försvinner fördelarna med låga personalkostnader.

– Inflationstrycket blir allt hårdare mot offshoring i de flesta länder, och framför allt på heta ställen som Bangalore.

Ändå planerar hälften av företagen att utöka sina satsningar på offshoring de kommande 18 till 36 månaderna. Och nästan en tredjedel flyttar upp i värdekedjan, från drift och utveckling till att även lägga ut sin innovation.

– De som ligger bäst till i vår databas har en företagsomfattande strategi för resurshantering som vägleder offshoringbesluten, säger Arie Lewin.

Företagen har exempelvis en genomtänkt strategi för Indien och är redan på väg till Kina.

– Tyvärr har väldigt få företag förståelse för det strategiska värdet av global resurshantering. Tänk på molnet. Ska företaget vänta tills molnet blir perfekt, eller anamma det tidigt och därmed ligga bättre till i inlärningskurvan?

En vanliga orsak till minskad effektivitet är just de dolda kostnaderna. Några exempel är utbildning, rekrytering och hantering av leverantörsrelationer.

– Jag är förvånad över att vissa företag över huvud taget ger sig in på offshoring. De verkar inte veta vad de gör.

– Företagen kanske har lagt fram riktlinjer, analyserat risker och prioriterat sina strategiska drivkrafter. Men de saknar det som krävs: interna organisationer för att hantering och samordning av en global resurshanteringsstrategi. Olika funktioner börjar då uppfinna hjulet var och en för sig.

Att allt fler företag flyttar upp outsourcingen i värdekedjan kan även det vara tecken på ett problem. I undersökningen framkommer att 32 procent av deltagarna lägger ut innovation av tjänster.

– Ändå ser vi företag som låter sina programutvecklare gå i pension utan att ersätta dem. Detta verkar vara en tidig trend. Men vilka faktorer som driver offshoring av innovation är oklart, säger Arie Lewin.

Det kan vara en del av en framväxande trend av en demontering och montering av organisationerna: företagens värdekedjor faller isär.

– Här befinner sig it-cheferna i heta stolen, på grund av de höga kostnaderna och eftersom det är en väldigt synlig del av verksamheten. Trycket finns där och det finns alltid mycket att göra i lågkostnadsländer. Så vi ser inte slutet än, säger Arie Lewin.

Fakta

...bristen på outsourcing-strategier:

– I många företag finns ingen organisatorisk enhet, ett center för excellens, för global resurshantering, som sköter valet av outsourcingleverantörer och -länder. Ett sådant skulle medföra att affärs-enheterna som utför outsourcing bara skulle behöva fokusera på de processer de vill lägga ut. När företagen har en övergripande strategi, men där väldigt mycket ansvar ligger på affärsenheter eller funktionschefer, så uppstår ineffektivitet.

...kopplingen mellan offshoring och arbetslöshet

– I de flesta branscher är det få som påverkas, men inom programutveckling verkar andelen vara högre. Framför allt små entreprenörs-företag har en större benägenhet att lägga ut innovationstjänster än stora företag, när de behöver ingenjörer.

...Kinas påverkan på outsourcing:

– Ta staden Dalian, Kina. Där finns minst 200 000 kineser som talar japanska och som utför arbete åt japanska företag. Många länder följer exemplet från Kina när det gäller att upprätta nationella satsningar på offshoring.

– Racet äger inte bara rum mellan olika leverantörer, utan även mellan länder. Vid invigningen av en ny teknikpark utanför Shanghai, lovade dess vice borgmästare att en miljon människor ska syssla med backoffice-arbete till företag inom finansiella tjänster inom fem år.

Läs mer om The Offshoring Research Network på: https://offshoring.fuqua.duke.edu/report.jsp