– Vi är en konkurrent till Teliasonera och de tycker inte om att vi börjar bygga de här näten. Grunden är att de vill ha bort oss från marknaden. Men de kommer aldrig att få bort oss.

Det säger Torgny Nyström, vd på Svensk Infrastruktur, efter beslutet från Marknadsdomstolen om att företaget tills vidare inte får marknadsföra ett schabloniserat rot-avdrag när kunderna drar in fiber till villan.

– Vi är inte klara med det här. Vi går i svarsmål, det blir domstolsförhandlingar och då tas beslut. Vi har en helt annan uppfattning än vad Marknadsdomstolen har i det här läget, säger han.

Beslutet kom efter att Teliasonera lämnat in ett klagomål till Marknadsdomstolen. Teliasonera har nyligen inlett en satsning på fiberbredband till villor i Stockholmsområdet. Det innebär att de slåss om samma kunder som Svensk Infrastruktur, som erbjuder öppna fibernät till villor, utan egna bredbandstjänster.

Tvisten handlar om huruvida Svensk Infrastruktur i sin marknadsföring ska få erbjuda ett schabloniserat fastpris på rotavdrag. Svensk Infrastruktur meddelar i sin marknadsföring att kunderna kan göra rot-avdrag på mellan 8 000 och 12 000 kronor. Teliasonera å sin sida ifrågasätter Svensk Infrastrukturs angivna arbetskostnad.

Teliasonera hävdar att det handlar om hur stor tomten är och uppskattar rot-avdraget till omkring 2 000 kronor. I Teliasoneras fall handlar det om grävskopor, som man inte får göra rotavdrag för. Svensk Infrastruktur förklarar de högre beloppen med att de låter flera personer gräva ner fiberkabeln för hand.

Enligt Torgny Nyström har deras kunder inte haft några problem med att få rot-avdragen godkända.

– Jag hoppas att vi kommer att vinna den här fajten. Vi tycker att vi gör rätt, Telia tycker något helt annat och det är Marknadsdomstolen som ska avgöra om det är rätt eller fel, säger Torgny Nyström.

Fakta

Tvisten mellan Teliasonera och Svensk Infrastruktur trappades upp när Marknadsdomstolen beslutade att Svensk Infrastruktur tills vidare inte får marknadsföra ett schabloniserat rot-avdrag när kunderna drar in fiber till villan.