De digitala arkiven på Kungliga biblioteket, KB, uppgår för närvarande till närmare 2 PB och att prognosen ligger på ytterligare 550 TB i år.

En kommande e-pliktlag ökar komplexiteten ytterligare kring inflödet och det långsiktiga bevarandet av elektroniska dokument som KB måste långtidsförvara.

– Under de två första åren efter att e-pliken träder i kraft räknar vi med att detta ska generera tio terabyte per år, säger Jonas Ahlberg, it-chef på KB.

Under de senaste åren har Kungliga biblioteket i Stockholm dragits med stora problem med hur förvaringen av allt digitalt material som strömmar in från hela landet ska hanteras. För ett år sedan genomförde Riksrevisionen en granskning av bibliotekets it-hantering vilket resulterade i en svidande kritik på en rad punkter. I Riksrevisionens rapport uppmanas KB att ”bygga en ny struktur för mottagning, arkivering och tillhandahållande av digitalt material.” Dessutom uppmärksammade Riksrevisionen att KBs båda datorhallar, en i Humlegården och en i Garnisonen, håller på att bli fulla.

För att komma till rätta med en del av de problemen och den nya lagen har KB nu beslutat att införskaffa ett helt nytt lagringssystem som bygger på Dells servrar och lagringsenheter från EMC.

– Vi började att ta emot e-leveranser i stor skala redan 2005 och när e-plikten träder i kraft om ett år vill vi vara väl rustade, säger Jonas Ahlberg.

I KBs stora it-översyn tillkommer även ett större arbete med att rätta till en rad andra missförhållanden som Riksrevisionen uppmärksammat.

Det gäller exempelvis bättre förteckning över alla it-system inom verksamheten samt bättre utnyttjande av öppen källkod och standardiserade produkter. Dessutom har Riksrevisionen uppmanat KB att förbättra säkerheten i it-verksamheten med system för intrångsdetektering i nätverken.

– Vi tar givetvis rapporten på fullaste allvar. Vi är högst medvetna om de brister som finns på it-avdelningen och arbetar systematiskt med att eliminera dem, säger Jonas Ahlberg.

Med den stora it-satsning om KB nu gör blir biblioteket först i Sverige med att satsa på EMCs Atmos, en produkt som främst har använts av stora telekomoperatörer och företag som erbjuder värdtjänster. Det kallas en molnlösning eftersom data kan lagras på olika håll medan administrationen sker från en central plats.

– Det passar oss perfekt eftersom vi har verksamhet på två ställen i Stockholm och ytterligare tre orter i Sverige. Samtidigt för vi diskussioner med andra aktörer om eventuella framtida lagringssamarbeten, säger Jonas Ahlberg.

Fakta

  • I den upphandling som KB nu genomfört ingår ett antal servrar från Dell samt EMCs Atmos Cloud Optimized Storage som hanterar 3 PB.
  • Atmos är prissatt till 26 miljoner kronor medan totalkostnaden uppgår till 35 miljoner kronor. I priset ingår nätutrustning för 4,7 miljoner och Dellservrar med VMware-licenser för 3,5 miljoner kronor.
  • En petabyte (10 upphöjt till 15) är 1 000 terabyte.