It i utbildningen är en av de delar som är tänkta att ingå i den digitala agenda som it-minister Anna-Karin Hatt ska presentera i år. Som ett led i det arbetet bjuder hon in till rundabordssamtal kring de olika avsnitten och i måndags var det dags för skol-it att avhandlas.
Redan i sitt inledningsanförande slog hon fast att det finns stort utrymme för förbättring. Sverige står sig i konkurrensen med andra länder när det gäller antalet datorer i skolan men när det gäller användningen ligger vi efter.

– Tittar man på användningen i fjärde och åttonde klass hamnar Sverige först på sjunde respektive nionde plats i hela EU. Det är anmärkningsvärt för ett land som Sverige, som i de allra flesta andra sammanhang brukar toppa rankningslistorna. Och det måste stämma till eftertanke, säger it-ministern.

Det var ingen som sa emot av det 30-tal personer som hade samlats. Fackliga företrädare, branschföreträdare, personer från ansvariga myndigheter, från ideella organisationer, läromedelsbranschen, lärare och eldsjälar var rörande överens om att det är hög tid att digitalisera skolan.

Det handlar om att öka it-kompetensen hos lärarna, skapa en ny pedagogik. En del talade om vikten av ett lärarlyft medan andra förespråkade att elevernas kompetens skulle utnyttjas för att hjälpa lärarna på vägen.

Lärarna är inte längre de som står med alla svar utan i stället måste de fungera som mentorer som lotsar de unga i den digitala världen, hjälper dem analysera och stimulerar deras nyfikenhet. Många betonade att skolan är uppbyggd på samma sätt som den gamla folkskola som skapades på 1800-talet och att det är dags att anpassa den till en ny tid. Allra längst gick ekonomen, rådgivaren och provokatören Richard Gatarski som tyckte att svenska som kärnämne skulle ersättas av ämnet spelförståelse.

Och medan de olika synpunkterna presenterades antecknade ministern och hennes tjänstemän flitigt.

Fakta

It i utbildningen var det fjärde av de sju rundabordssamtal som it-ministern anordnar på olika teman nu under februari och mars. Inbjudna är olika intressenter i de olika frågorna. Synpunkterna ska vara med och ligga till grund för den digitala agenda som ska presenteras under året.

De andra områdena där it-ministern på detta vis samlar in synpynkter är digitalt innanförskap, it och miljö, forskning, innovation och entreprenörskap, digital kompetens, it inom vård och omsorg och e-förvaltning och andra digitala samhällstjänster.