Malmö stad har börjat förse en del av sina fritidspolitiker samt administrativ personal med pekplattor och anser att man därmed gör en insats för miljön.

– Vi räknar med att kunna spara ett halvt ton papper årligen genom att distribuera olika handlingar digitalt i stället för på papper, säger Håkan Nilsson, administrativ chef på kommunens miljöförvaltning.

Miljöförvaltningen har precis köpt 28 pekplattor av modell Ipad och dessa ska i första hand används av kommunens fritidspolitiker.

– Tanken är att de inför våra sammanträden ska få en länk varifrån de kan ladda ner möteshandlingarna. Sedan kan de göra anteckningar under mötets gång via en speciell app, berättar Håkan Nilsson.

Han säger att satsningen på pekplattor även innebär att man kan spara in på både postleveranser och de budfirmor som tidigare distribuerade kommunens dokument. Dessutom räknar man med att kunna effektivisera hanteringen av kalendrar och adresslistor när allt sådant nu kan digitaliseras.

Allan Dajotoy, informatör på miljöförvaltningen, berättar att man utvärderat olika typer av pekplattor inför satsningen.

– Vi tittade exempelvis på Samsungs Galaxy Tab men kom fram till att den dels hade för liten skärm och dels saknade appar för att göra anteckningar på dokumenten, säger Allan Dajotoy.

Ännu har kommunen inte hunnit göra några exakta uträkningar på hur vad satsningen kan innebära i ekonomiska termer men Håkan Nilsson tror att investeringen kan räknas hem inom ett halvår.

Bland övriga förvaltningar i Malmö som valt att satsa på pekplattor märks Rosengård stadsdelsförvaltning som köpt in 30 stycken av samma modell.