De första budrundorna är avklarade och PTS auktion på 800 megahertzfrekvenser är i full gång. När allt är klart och de attraktiva frekvenserna är fördelade kommer de deltagande mobilföretagen att ha fyllt på statskassan med ett ännu okänt miljarder kronor.

Nästan allt som nu händer på auktionen är topphemligt. Inte ens de mobiloperatörer som deltar vet säkert hur många andra aktörer som är med i budgivningen. Auktionen följer en noga fastlagd ritual, där pengainsatserna hela tiden pressas uppåt i förutbestämda budtrappor.

Alltsammans styrs av sex personer instängda i ett rum högst upp på sjätte våningen i PTS-huset på Vallhallavägen i Stockholm. De är de enda människor just nu har full insyn i vad som händer i frekvensauktionen. Inte ens PTS-chefen Göran Marby har tillträde till rummet så länge auktionen pågår.

– Generaldirektören har valt att inte ha full detaljinsyn medan auktionen pågår, säger Jonas Wessel, chef för PTS spektrumtillståndsenhet och en av de sex som just nu styr auktionen.

I det hemliga rummet sitter ytterligare fem personer, alla noga utvalda för sina speciella färdigheter.

Den viktigaste personen i rummet är Sally Ibrahim, auktionsförrättare och den håller i dirigentpinnen under miljardrullningen.

Här finns även en expert på mobiloperatörers beteenden under spektrumauktioner. Experten är inläst på all den forskning som gjorts vid tidigare frekvensauktioner av hur operatörernas beteendemönster påverkas av olika auktionsmodeller. Experten kan slå larm om han får syn på beteendemönster under auktionen som kraftigt avviker från det förväntade. Avvikelser kan i värsta fall vara ett tecken på att det förekommer otillåtet samarbete eller annat fusk bland auktionsdeltagarna.

Med i rummet finns också en juridsk expert, en biträdande auktionsförrättare samt en teknisk konsult som är redo att rycka in om det blir tekniskt strul med det it-system som används för auktionen.