För trettonde gången hålls nu säkerhetskonferensen Virus Bulletin. I år äger evenemanget rum i Toronto och enligt en av de svenska deltagarna, F-Secures Patrik Runald, är en av årets heta frågor internets svaghet när det kommer till exempelvis virusattacker.

- Fokus ligger på hur sårbart internet är, säger Patrik Runald, som också berättar att juridiska spörsmål diskuteras under konferensen.

- Det pratas mycket om lagarna, vad man kan göra för att stärka dessa i frågor kring virus, säger Patrik.

Annat som bethandlas under konferensen är Linux-trenden och hur program som Openoffice väntas ge virusförfattarna nya måltavlor.

- Eftersom man kan köra makon och så vidare i Openoffice är det fullt möjligt att skriva virus, menar Patrik.

Ett kontorsprogram som också är i fokus är Office 2003 och dess xml-stöd. Det finns anledning att tro att virus skrivna i xml kommer att dyka upp.

En fråga som också dryftas är hur virus namnges. När ett virus sätter fart döper olika leverantörer av antivirusprogram det aktuella viruset till olika saker. Även media bidrar till den här förvirringen, menar man. Patrik Runald är inte säker på att problemet med virusnamn är löst när konferensen slutar i morgon, men att man möjligen kommit en bit på väg.