I en rad artiklar har Computer Sweden uppmärksammat webbföretaget Stardolls momskamp mot de svenska myndigheterna. Stardoll, som säljer digitala klippdockor, har pålagts att betala svensk moms på sin försäljning även när moms redan betalats i ett annat EU-land. Dubbelbeskattningen har hittills kostat Stardoll runt 20 miljoner kronor och fått företaget att på allvar planera en flytt från Sverige.

Men nu backar staten. Efter sju månaders handläggning beslutade regeringen på torsdagen att gå emot Skatteverket och bifalla Stardolls överklagan. Stardoll befrias från att betala svensk moms på försäljningar som skett i utlandet.

– Förnuftet har segrat. Det är otroligt skönt att någon äntligen förstod vår situation, säger en mycket lättad Mattias Miksche, vd på Stardoll.

Vad betyder det här för er?
–Det betyder dels att vi får tillbaka en massa pengar, vilket förstås känns bra, men också att vi slipper titta på att flytta delar av bolaget utomlands. Vilket vi annars hade varit tvungna att göra, säger Mattias Miksche.

Hans Lindberg, statssekreterare hos finansminister Anders Borg, säger att Stardoll får dispens eftersom det finns "synnerliga skäl" i just detta fall. För det första att Stardoll tar betalt via sms, vilket innebär att momsen betalas av en teleoperatör. För det andra att det saknas EU-gemensamma regler för hur detta ska tolkas, samt för det tredje att det redan 2008 inom EU beslutats att ny lagstiftning som reder ut problemen ska införas 2015. Det är också till 2015 som Stardolls dispens gäller.

– Dubbelbeskattningsärenden framstår ofta som orimliga, men de uppstår tyvärr ibland. I första hand hanteras dessa genom förhandlingar mellan länderna. I det här specifika fallet har regeringen efter en sammanvägd bedömning funnit att det finns synnerliga skäl att ge Stardoll dispens. Det är en extremt ovanlig åtgärd, säger Hans Lindberg.

Mattias Miksche på Stardoll säger att han egentligen alltid trott att företaget skulle få rätt till slut, men att hoppet blivit svagare med tiden.

– När vi fick nej efter nej började man undra hur det skulle sluta. Jag har varit lite rädd på slutet, säger Mattias Miksche.

Fakta

I en revision hos bolaget 2007 slår Skatteverket fast att Stardoll ska betala moms i Sverige. Trots att telekomoperatörerna som tar emot Stardolls sms-betalningar redan betalat in moms för samma transaktioner i sina respektive länder.
Efter att ha betalat momsen de första åren har Stardoll sedan sju månader väntat på regeringens besked om dispens.