Striderna i Libyen hårdnar och ledaren Muammar Khaddafi och hans anhängare gör nya försök att slå ut internettrafiken till och från landet. Libyen försökte stänga av trafiken för två veckor sedan, men lyckades inte särskilt väl.

Vid det dåvarande försöket gick Libyen samma väg som Egypten, och utnyttjade protokollet bgp, border gateway protocol för hålla routrar världen över utestängda från internet. Men det senaste försöket är annorlunda, uppger internetövervakningsföretagen Renesys och Arbor Networks.

Nu har Libyen satt upp en brandvägg, som enligt Renesys chef Earl Zmijewski stoppar all trafik.

– Det är ungefär som alla vägar är öppna, men bilarna är blockerade, säger han till IDG News.

Senaste försöket tros hänga samman med att president Moammar Khaddafi från internationellt håll uppmanas att avgå. Med hjälp av brandväggen kan myndigheterna i Libyen kan välja vilka datorer, exempelvis presidentens, som får tillgång till internet.

IDG News