I en tidigare krönika öste jag lovord över Apples Ipad, som på många sätt helt förändrat hur jag konsumerar webb, video och böcker. Jag är inte ensam – får man tro den Sifoundersökning som presenterades i förra veckan är vi 170 000 svenskar som redan köpt äppelplattan. Ytterligare 300 000 planerar att göra det i år.

Efter åtta månader med paddan har jag samtidigt insett att jag är redo för mer. När Ipad nu blivit en lika naturlig del av min vardag som Iphone var vore det inte dumt om den även kunde hjälpa mig med jobbrelaterade sysslor. Tyvärr är Ipad inte i närheten av det ännu.

Bristerna är lättfixade. Ta funktionen för att klippa och klistra text – som är så omständlig att det går snabbare att memorera texten i fråga och skriva in den för hand. Ta den automatiska kompletteringen av ord, som ska göra att det går snabbare att skriva på det lite bångstyriga virtuella tangentbordet. Den funktionen är, liksom på Iphone, värdelös. Ordförslagen är ofta häpnadsväckande tokiga, och enda sättet att inte bli fullständigt galen är att helt enkelt stänga av funktionen.

En tredje är bristen på internminne, som gör att webbsidor laddar om när man minst anar det – lycka till att använda Google Docs och ha ett antal sidor uppe samtidigt.

Sammantaget gör det här att jag som arbetar med ord inte kan använda paddan i jobbet i någon högre utsträckning, även om jag skulle vilja. Bristerna hade Apple enkelt kunna rätta till i den andra version av Ipad som nu lanserats. Så blev det inte, med undantag för internminnet som sägs ha ökat. I stället satte man bara på ett par kameror och gjorde plattan lite tunnare.

Det är trist att Apple, som ska vara känt för sin användarvänlighet, medvetet gör Ipad svåranvänd i vissa avseenden. Förstås handlar det om att inte ta bort alla incitament för att köpa en Macbook, som står för en ansenlig del av Apples intäkter.

Men om Ipaden ska bli livskraftig bortom det passiva konsumerandet krävs att version tre även utformas med yrkespersoner i åtanke. Annars vet jag minst en som sneglar åt en annan plattform.